Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng 03.2018 | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT  III  MÙA CHAY 04/03/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa làm Người, là Đền thờ Thiên Chúa ngự, là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta là Dân Tư Tế phượng thờ Thiên Chúa, chúng ta phải thanh tẩy mình để xứng đáng là ngôi đền thờ Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh. Chúa muốn ngự trong thân xác phàm hèn của chúng con. Xin cho chúng con được kết hợp nên một với Chúa Kitô chịu thương khó, để được thanh tẩy cả hồn và xác, mà đáng dự phần vào vinh quang phục sinh trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. “Chúa Giêsu thấy trong Đền Thờ, có những kẻ mua bán, và đổi tiền”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết tự nhận mình là kẻ có tội, biết sám hối mà chừa bỏ tội lỗi, để sống đạo đức, trở nên đền thờ của Thiên Chúa.
 2. “Chúa Giêsu lấy dây làm roi, mà xua đuổi tất cả những bất xứng ra khỏi đền thờ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ra sức chừa bỏ những bất xứng, chừa bỏ tội lỗi, để gia tăng nhiều việc xứng hợp của Mùa Chay mà kết hợp với Chúa.
 3. Chúa phán: “Đừng biến Nhà Cha Ta thành nơi mua bán”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn kết hợp với Chúa Kitô, nhiệt tâm xây dựng Nhà Chúa, bằng những việc đạo đức: hãm mình, chịu khó, cầu nguyện và sống Lời Chúa.
 4. Chúa phán: “Hãy phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn kết hợp với Chúa Giêsu: sống thánh thiện, và xua đuổi mọi tội lỗi ra khỏi đời mình.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 11/03/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chính Chúa Giêsu đã dạy cho ta biết Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian, để ai tin vào Con của Ngài, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ tình yêu Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu Chuộc trần gian. Xin cũng ban Thánh Thần cho chúng con, xin Ngài đốt lửa tin-cậy-mến Chúa trong lòng chúng con, và làm cho chúng con được xứng đáng với tình yêu Chúa, và được sống đời đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Con Người được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn thể hiện đức tin của mình bằng những việc đạo, việc lành, việc cầu nguyện và việc lãnh nhận các bí tích.
 2. Chúa phán: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong thế gian, nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, nhờ chứng tá đời sống của các Kitô-hữu, giúp họ cùng tin vào Con Một Chúa là Đấng Cứu Thế.
 3. Chúa phán: “Ai tin vào Con của Người thì không phải chết”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết làm tăng trưởng đức tin của mình bằng các việc đạo đức, việc thờ phượng Chúa, việc tham dự thánh lễ, học giáo lý và lãnh nhận các bí tích.
 4. Chúa phán: “Ai tin vào Con của Người thì được sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết thể hiện đức tin mình bằng việc kính mến Chúa, tuân giữ luật Chúa, và bằng việc thương người, giúp đỡ tha nhân.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 18/03/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Khi gần tới ngày Chúa chịu chết, Chúa Giêsu nói đến Ơn Cứu Chuộc chính là kết quả của cuộc khổ nạn mà Chúa sắp chịu. Nhờ các việc của mùa Chay, chúng ta có thể góp phần mình vào cuộc khổ nạn của Chúa. Vậy chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Con Chúa. Xin cho chúng con được luôn kết hợp với Chúa Kitô, dám hy sinh hãm mình đền tội, giữ trọn mùa chay thánh, để cùng được vui hưởng ơn phục sinh với Chúa Giêsu Kitô, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Chúa phán: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, góp phần mình vào cuộc thương khó Chúa, biết hy sinh hãm mình, chịu khó, làm cho nhiều người tôn vinh Thiên Chúa.
 2. Người Hy lạp xin: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang tìm chân lý, tìm Ơn Cứu Rỗi, nhờ các chứng tá đức tin của các Kitô-hữu, họ gặp được Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và là nguồn hạnh phúc thật.
 3. Chúa phán: “Ai phục vụ Thầy, hãy theo Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang vất vả lầm than, sớm tìm được nguồn an ủi nơi lễ tế của Chúa Giêsu, dám dâng những hy sinh hãm mình chịu khó, để được ơn cứu rỗi.
 4. Chúa phán: “Khi nào Ta được treo lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn tuân giữ luật Chúa, chu toàn các bổn phận mình, để đưa giúp mọi người trong cộng đoàn lên với Chúa.

LỄ THÁNH GIUSE 19/03/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng quản hay gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã làm tròn sứ vụ tốt đẹp, trở nên gương mẫu cho các người lao động và các gia trưởng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta hãy cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được hưởng phước thiên đàng; và Chúa đã chọn Ông Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Xin nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, xin Chúa ban cho các gia đình được ơn bình an ở đời này, và được hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, được trở nên như một đại gia đình hiệp thông và hiệp nhất trong Chúa Kitô, luôn sống thánh thiện, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, theo gương Thánh Giuse.
 2. Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, cho những người lao động, và các gia trưởng tìm được những công ăn việc làm thích hợp, luôn công bình chính trực, để phục vụ cuộc sống và tôn trọng phẩm giá con người.
 3. Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng và các gia đình, biết theo gương và cầu xin cùng Thánh Cả Giuse, cố gắng làm cho nhà mình trở thành một mái ấm yêu thương, hạnh phúc, đạo đức và thánh thiện.
 4. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trong cộng đoàn chúng ta, thường quen họp nhau trước bàn thờ Chúa để đọc kinh chung, quen giúp nhau tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích mà thờ phượng Chúa.

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 25/03/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Hôm nay Lễ Lá, dân Do Thái long trọng đón rước Chúa Giêsu vào Giêrusalem. Khởi đầu Tuần Thánh, chúng ta được mời dự phần vào cuộc thương khó của Chúa, để cũng được dự phần vào sự phục sinh của Người. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã ban Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người; xin cho chúng con luôn vâng theo thánh ý Chúa, dự phần vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để cũng được dự phần vào cuộc phục sinh vinh hiển của Người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, xin đừng làm theo điều con muốn, mà làm điều Cha muốn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn kết hợp với Chúa Giêsu, luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa trên hết mọi sự.
 2. Chúa phán: “Chính là một người trong nhóm Mười Hai đây sẽ nộp Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết nhờ sức mạnh Chúa ban, mà vượt qua những trở ngại, để tham dự trọn tuần thánh này, và xa tránh những cám dỗ phản nộp Chúa.
 3. Chúa phán: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, trong sự chịu khó, trong cuộc sống và trong việc lãnh nhận các bí tích.
 4. Chúa phán: “Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết lánh xa các dịp tội, để làm nhẹ bớt nỗi đau của Chúa, và sốt sắng trong các việc đạo, mà tỏ lòng kính mến Chúa.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – LỄ TIỆC LY 29/03/2018

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, Người hiến tế chính mình trở nên lễ đền tội chúng ta, nên ơn cứu rỗi cho chúng ta, nên Bí tích Thánh Thể làm của nuôi linh hồn chúng ta. Chúng ta hãy tận hưởng tình yêu Chúa. Và chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích Tình Yêu Chúa, cho chúng con tham dự vào Hy Tế Thập Giá Chúa. Xin cho chúng con thực hành lòng mến Chúa yêu người, đáng được dự phần vào Bữa tiệc Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Chúa phán: “Hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh siêng năng thờ kính Thánh Thể Chúa, sốt sắng rước Thánh Thể Chúa, để đón nhận tình yêu và sức sống của Chúa.
 2. Chúa phán: “Hãy nhận lấy mà uống, vì này là Máu Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, nhờ cử hành Bí tích Thánh Thể, được hưởng hiệu quả của Lễ Hy Tế Chúa: được ơn tha tội và được sức sống dồi dào của Chúa.
 3. Chúa phán: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, siêng năng cử hành Bí tích Thánh Thể, dâng những khổ nhọc trong cuộc sống mình, làm một với Hy Tế Thập Giá Chúa, hầu bày tỏ lòng kính mến Chúa.
 4. Chúa Giêsu trao quyền linh mục cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ trung thành với sứ mạng, và hoàn thành các bổn phận người linh mục của Đức Kitô, như lòng Chúa mong ước.
 5. Chúa phán: “Các con hãy làm, như Thầy đã làm gương cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, năng tham dự Thánh lễ và Rước Lễ, yêu thương và phục vụ lẫn nhau.

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

Bài liên quan

Back to top button