Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng 04.2018 | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

LỄ VỌNG PHỤC SINH
Lễ Đêm 01.04.2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Đêm nay là đêm hồng phúc, là đêm vui mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại. Vì Chúa đã sống lại thật, Ngài đã vượt qua sự chết, và làm cho chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng sống, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin cũng ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con khỏi mọi tội lỗi, và cho chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh, hầu xứng đáng là con cái Chúa, và đáng hưởng ơn cứu rỗi đời đời. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. “Nhìn thấy mộ trống, các bà hớn hở chạy đi báo tin cho các môn đệ Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn làm rạng rỡ ánh sáng Phục sinh của Chúa, và với hết khả năng của mình, mà loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người.
 2. Thiên Thần bảo: “Các bà đừng sợ, Ta biết các bà đang tìm Chúa Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em lương dân, được ơn khao khát Chúa, tìm kiếm nguồn sống hạnh phúc thật, được gặp gỡ Chúa Phục Sinh, và được lãnh nhận ơn cứu chuộc của Ngài.
 3. Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Đừng sợ, các con hãy đi báo tin cho các anh em Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, xác tín Chúa đã Phục Sinh, diễn tả đức tin mình bằng việc sống đạo, và giúp cho mọi người chung quanh đón nhận Tin Mừng.
 4. Chúa phán: “Hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng: Họ sẽ gặp Ta ở Galilêa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta thật lòng tin Chúa phục sinh, biết làm cho những người trong gia đình cùng được ơn cứu chuộc của Chúa phục sinh.

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
LỄ BAN NGÀY 01.04.2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Chúa Kitô Phục sinh ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa. Chúng ta hân hoan đón nhận hồng ân trọng đại này, và ra sức làm cho rạng ngời ánh vinh quang Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã phục sinh để cứu chuộc chúng con, cho chúng con được sức sống mới. Xin Thánh Thần Chúa tác động nơi chúng con, giúp chúng con trung thành sống đạo Chúa giữa thời đại hôm nay, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước vô cùng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa sống lại, hiện ra với các môn đệ, nhằm củng cố đức tin của các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn kiên vững đức tin vào Chúa Phục Sinh, đồng thời biết sử dụng đời sống mình, mà làm cho nhiều người cùng tin rằng Chúa đã sống lại thật.
 2. Chiều ngày Chúa sống lại, Chúa hiện ra ban Thánh Thần và bình an cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn làm vững mạnh đức tin vào Chúa phục sinh, bằng việc tích cực dự lễ Chúa nhật, cộng tác với ân sủng của Thánh Thần và hân hoan sống đạo.
 3. Chúa Phục sinh giải thích Thánh Kinh cho các môn đệ, và cùng đồng bàn với các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu siêng năng học hỏi và thực hành Lời Chúa, sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, cùng xin cho họ hết lòng kính mến và tôn thờ Thánh Thể Chúa.
 4. Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa cho họ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu nhiệt thành sống đạo Chúa giữa xã hội hôm nay, để họ nên như muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, hầu làm cho nhiều người tìm đến lãnh nhận ơn cứu rỗi.
 5. Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, nhờ lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa, biết thực hiện lòng mến Chúa yêu người hằng ngày.

 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT. 08.04.2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Vì Lòng Thương Xót Chúa, mà Trái Tim Chúa  bị đâm thâu, Máu và Nước chảy ra, để ai tin Người là Thiên Chúa, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa bày tỏ Lòng Thương Xót Chúa qua Trái Tim bị đâm thâu. Xin cho chúng con luôn nhận ra Lòng Thương Xót Chúa nơi trái tim của Hội Thánh, và xin cho chúng con biết đáp trả tình thương Chúa bằng đức tin và việc bác ái. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Chúa phán: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúng ta cầu nguyện mọi thành phần Hội Thánh, luôn ý thức sứ mạng truyền giáo: loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người, và nên chứng tá cho sự sống mới của Chúa ở giữa trần gian.
 2. Các môn đệ Chúa thường họp nhau cầu nguyện, và Chúa phục sinh xuất hiện giữa họ. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công Giáo, cũng thường xuyên họp nhau đọc kinh chung trong gia đình, để cũng được Chúa hiện diện trong nhà mình.
 3. Chúa phán: “Bình an cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị thử thách đức tin, những người nguội lạnh, sớm có dịp nhận được ơn bình an của Chúa Phục sinh, nhờ trở về với Chúa trong bí tích Hoà Giải và bí tích Thánh Thể.
 4. Chúa phán: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn vững tâm tin tưởng Chúa đang hiện diện, mặc dù mắt ta không thấy Chúa, để luôn biết dùng đời sống mình mà diễn tả đức tin vào Chúa.

LỄ THIÊN THẦN TRUYỀN TIN 09.04.2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, kỷ niệm việc Con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc trần gian, kỷ niệm Đức Maria được chọn làm mẹ Đấng Cứu thế, kỷ niệm buổi rạng đông của ơn cứu rỗi. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhập thể làm người và ở cùng chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con biết tự nguyện vâng theo thánh ý Chúa, để chúng con cũng góp phần đem ơn cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Bà Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn theo gương Mẹ Maria, để luôn biết lắng nghe và thực hành thánh ý Chúa, trong mọi hoàn cảnh, trước hết mọi sự và trên hết mọi sự.
 2. Sứ thần vào nhà Trinh Nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, biết vâng theo ý Chúa, biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa, hầu truyền lại cho người dân được sống trong an bình.
 3. Sứ thần nói với Đức Maria: “Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì Bà được đẹp lòng Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các kitô-hữu, luôn can đảm sống đẹp lòng Chúa, luôn theo gương Đức Maria mà đặt trọn niềm tin cậy nơi Chúa và không chút nghi ngờ.
 4. Đức Maria đáp: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn tin tưởng Chúa, luôn vâng theo ý Chúa, luôn mến Chúa trên hết mọi sự, và luôn làm sáng danh Chúa.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 15.04.2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Khi các môn đệ họp nhau cầu nguyện, thì Chúa Giêsu phục sinh hiện diện và ban bình an cho các ngài. Chúa cũng sẽ hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Nếu có đức tin, chúng ta sẽ nhận thấy Chúa, và sẽ được bình an. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con tin Con Chúa đã sống lại, để được cứu rỗi và trở thành nhân chứng loan báo Tin Mừng. Xin ban Thánh Thần đốt lửa tin-cậy-mến Chúa trong lòng chúng con, giúp chúng con hoàn thành sứ mạng loan truyền ơn cứu chuộc cho mọi người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Các môn đệ còn đang nói về Chúa, thì Chúa xuất hiện và phán: “Bình an cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn là dấu chỉ của sự hiệp nhất, dấu chỉ của ánh sáng phục sinh và là dấu chỉ của ơn bình an giữa mọi người.
 2. Chúa phán: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị khủng hoảng đức tin, những người nguội lạnh, sớm được Chúa phục sinh làm cho họ được vững tin và cho họ được bình an.
 3. Chúa phán: “Phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”. Chúng ta cầu nguyện cho muôn dân thiên hạ, nhờ đời sống đạo của dân Chúa, mà sám hối tội lỗi, để tin Chúa phục sinh và được ơn cứu chuộc.
 4. Chúa phán: “Chính các con là chứng nhân về những điều này: Chúa đã phục sinh”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết dùng đời sống mình mà làm chứng về Chúa Phục Sinh cho mọi người được ơn cứu chuộc.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
CẦU ƠN THIÊN TRIỆU. 22.04.2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành: đã hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúa cũng mời gọi thêm nhiều vị mục tử xả thân bảo vệ và nuôi sống đoàn chiên Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa, vì được Chúa chăm nom; và chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa muốn mọi người được nên “một đoàn chiên và theo một chủ chăn”. Xin cho chúng con biết hy sinh, dấn thân phục vụ anh em mình, giúp nhau tận hưởng công trình cứu chuộc của Chúa, ngay ở đời này và mãi cho đến đời sau. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Ta không? Con hãy chăn các chiên của Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh hết lòng yêu mến Chúa, để các ngài dám sẵn sàng chịu khó hy sinh, mà làm cho mọi người được hưởng ơn cứu rỗi.
 2. Chúa phán: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít, hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt giỏi”. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em giới trẻ, biết lắng nghe tiếng Chúa gọi, dám sống yêu thương phục vụ như Chúa, và tích cực cộng tác việc xây dựng Hội Thánh Chúa.
 3. Chúa phán: “Tôi biết các chiên của Tôi và các chiên của Tôi biết Tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết quí trọng Thánh Lễ Misa, siêng năng tham dự thánh lễ, sống Lời Chúa và sống Thánh Thể Chúa mỗi ngày, để tỏ lòng kính mến Chúa.
 4. Chúa phán: “Tôi còn những chiên khác, Tôi cũng phải đưa về, hầu chỉ có một đoàn chiên”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết giúp đỡ nhau về vật chất và ơn thánh, để được hợp nhất trong một đoàn chiên duy nhất của Chúa.

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 29.04.2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mượn hình ảnh “cây nho, cành nho sinh hoa trái”, để nói về sức sống của Thiên Chúa trong mỗi Kitô-hữu. Chúng ta có sự sống Thiên Chúa nhờ kết hiệp trong Chúa Kitô. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã cho chúng ta sống trong Chúa, và chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con chính sự sống của Chúa, nhờ các bí tích của Chúa phục sinh. Xin cho chúng con luôn thực hành những Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, và năng lãnh nhận các Bí tích Chúa ban, cho chúng con luôn sống trong Chúa tới muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Thầy là Cây nho, các con là cành nho”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn thể hiện sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, bằng việc thực hành Lời Chúa, tham dự thánh lễ và bằng việc lãnh nhận các Bí tích của Chúa.
 2. Chúa phán: “Cành nào lìa cây, sẽ khô héo và bị quăng vào lửa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội, đang xa lìa Chúa, xin cho họ ăn năn sám hối, dứt bỏ tội lỗi, mà sớm trở về cùng Chúa, sống hiệp thông trong tình yêu Chúa.
 3. Chúa phán: “Cành nào sinh trái, thì được cắt tỉa cho nó sai trái hơn”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang làm việc tông đồ rao giảng Tin Mừng, dám chấp nhận những khó nhọc để rèn luyện mình, và trổ sinh hoa trái là cho nhiều người được ơn cứu rỗi.
 4. Chúa phán: “Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều trái”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn kết hợp với Chúa Giêsu, luôn hợp nhất với nhau trong Chúa, và luôn sinh được nhiều hoa trái.

 

 

Bài liên quan

Back to top button