Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng Một | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền VL

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA 01.01.2017giangsinh

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay, ngày cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh, ngày Tết Dương Lịch, ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cũng là ngày đại lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa là Chủ thời gian, là Nguồn bình an, Chúa ban Con Chúa xuống thế làm người để ban phước lành cho chúng con. Trong năm mới này, xin ban hoà bình cho thế giới. Xin Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con đặng mọi sự lành.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Các dân tộc sẽ kêu cầu Danh Ta trên Dân của Ta, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, nhờ việc cử hành Phụng vụ, và nhờ những việc bác ái, mà luôn là mối phước lành cho mọi dân tộc.
 1. “Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết noi gương Đức Maria: luôn vâng theo thánh ý Chúa, hầu mang ơn cứu rỗi đến cho mọi người, và xứng đáng trở nên môn đệ của Chúa Kitô.
 1. “Khi đã đủ tám ngày, dịp lễ đặt tên, Đức Maria gọi Người là Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn trung thành tuân giữ Luật Chúa, thánh hoá ngày Chúa nhật và lễ trọng, thánh hoá đời sống và tình yêu của gia đình mình.
 1. “Các mục tử trở về, họ ca ngợi Chúa về tất cả những điều họ đã nghe và đã thấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhận ra tình thương Chúa đối với mình, mà cùng với Đức Maria tạ ơn và ngợi khen Chúa.

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH 08.01.2017

giangsinhLỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn mọi người được ơn cứu chuộc. Ngài dùng nhiều cách để bày tỏ ý định cứu rỗi của Ngài. Hôm nay Lễ Hiển Linh, Ngài dùng ánh sáng sao lạ để dẫn đường Ba Vua đến thờ lạy Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa giáng trần để cứu chuộc nhân loại, xin cho chúng con khi thờ lạy Chúa Giêsu Hài Nhi để được cứu chuộc, thì cũng biết nhiệt thành loan truyền Tin Mừng tình thương ấy cho mọi người trong gia đình chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Hội Thánh là dấu chỉ tình thương cứu chuộc của Thiên Chúa, là thân mình của Đức Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, nhờ các hoạt động xã hội, mà loan báo Tin Mừng cứu chuộc, và trở nên như ánh sáng ngôi sao dẫn đưa mọi người đến với Chúa.
 1. Ba vua hỏi: “Vua Dân Do Thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”. Chúng ta cầu nguyện cho những vị lãnh đạo các quốc gia, khi thi hành sứ mạng cầm quyền, biết tôn trọng công bằng, biết lo cho mọi người dân được hưởng ơn bình an và tình thương của Thiên Chúa.
 1. Chúa dùng nhiều hình thức, để bày tỏ lòng yêu thương và ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công Giáo, nhờ đọc kinh chung và yêu thương nhau, mà công bố cho mọi người biết về tình thương và ơn cứu chuộc của Chúa.
 1. Kiên nhẫn vượt qua những khó nhọc, Ba Vua mới gặp được Chúa Cứu Thế. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ cộng tác vào việc Phúc Âm hoá gia đình, mà đủ sức vượt qua những trở ngại trong việc sống đạo.

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 09.01.2017

chuachiuphepruaLỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chịu phép rửa sám hối, thể theo Thánh Ý Chúa Cha, để bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng. Để được làm con Chúa, chúng ta phải lãnh nhận bí tích Rửa tội. Giờ đây, chúng ta phải xa tránh tội lỗi, để xứng đáng là con Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh, Chúa đã ban Con Chúa giáng trần để gánh tội trần gian, xin cho chúng con biết sám hối tội lỗi mình, quyết tâm sống theo Ý Chúa, và giúp nhau sống đẹp lòng Chúa, cho ngày sau đặng lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Thánh Gioan nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa”. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh, ý thức mình đã chịu phép Rửa Tội, cố gắng xa tránh tội lỗi, và luôn tiến triển trong việc tập luyện các nhân đức thánh thiện.
 1. Chúa phán: “Chúng ta cần làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết thân phận yếu hèn của mình, chẳng những không phạm tội, mà còn ra sức thực hiện thật nhiều việc công chính.
 1. “Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, đang tìm cách thoát ra khỏi tội. Xin cho họ sớm nhận được ơn tha thứ của Chúa.
 1. Tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết sửa đổi đời sống mình, sao cho xứng với tước vị làm con Chúa, biết làm đẹp lòng Chúa.

CHÚA NHẬT  II  QUANH NĂM 15.01.2017

cn02tn-aLỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, Ngài đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, Ngài chịu chết trên thánh giá và sống lại, để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn đặt chúng con nên ánh sáng cho trần gian, phân phát ơn cứu rỗi của Chúa cho muôn dân. Xin cho chúng con biết giới thiệu Con Chúa cho mọi người, làm chứng về ơn cứu chuộc của Chúa, hầu ngày sau đặng hưởng phước trên thiên đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Khi thấy Chúa Giêsu, thánh Gioan nói với môn đệ: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết dùng mọi phương tiện hiện đại hay cổ điển, để giới thiệu Chúa Cứu Thế cho mọi người.
 1. Thánh Gioan nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang sống trên trần gian, được lòng tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, kết hợp với Chúa, để được ơn tha tội và nên thánh.
 1. Thánh Gioan nói: “Tôi đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết dùng lời nói, việc làm để làm chứng về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc nhân loại, mà Thiên Chúa Cha đã hứa ban.
 1. Thánh Gioan nói: “Tôi xin chứng thực rằng: Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, biết dùng việc sống đạo, mà làm chứng cho tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa.

CHÚA NHẬT  III  QUANH NĂM 22.01.2017

cn-03tn-aLỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mang ánh sáng ơn cứu rỗi đến cho muôn dân. Chúa mời gọi nhiều người làm môn đệ Chúa, để phân phát ơn cứu rỗi. Cần phải sám hối tội lỗi, để được ơn cứu rỗi, để được vào Nước Trời.  Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa dạy mọi người phải ăn năn sám hối để được cứu rỗi, Chúa mời chúng con nên môn đệ Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Xin ban Thánh Thần Chúa xuống, giúp chúng con thực hành mọi điều Chúa dạy, cho chúng con được lên thiên đàng.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời.  Amen.

 1. “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, luôn phải góp phần rao giảng Tin Mừng.
 1. Chúa phán: “Các ngươi hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng việc sám hối tội lỗi, dùng đời sống đạo đức, và dùng các việc lành, việc thiện mà loan báo Nước Thiên Chúa.
 1. Chúa phán: “Các con hãy đi theo Ta, Ta sẽ làm cho các con thành kẻ lưới người”. Chúng ta cầu nguyện cho thanh thiếu niên, giới trẻ, biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa, mà dấn thân hoạt động tông đồ, và làm cho nhiều người được ơn cứu rỗi.
 1. “Lập tức, các ông bỏ chài lưới, bỏ thuyền, bỏ cha lại, mà đi theo Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, luôn biết chọn việc vâng theo ý Chúa, chọn đi theo chân Chúa hơn các sự việc trần gian.

LỄ TẤT NIÊN: CHIỀU 30 TẾT (27.01.2017)

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng: Người ban sự sống của Người cho chúng ta, Người cũng ban mọi nhu cầu cho sự sống thể xác và sự sống linh hồn. Trong giờ phút cuối năm này, chúng ta cùng cảm nghiệm những ơn Chúa đã ban, để cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha Toàn năng chí thánh, Chúa đã cho chúng con sống một năm bằng yên, thì xin Chúa cũng tha thứ những tội lỗi bất xứng của chúng con. Và khi Chúa lại ban năm mới cho chúng con, thì xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa là chủ thời gian, là chủ mọi thời tiết mùa màng, và là chủ vạn vật, Chúa an bài cho chúng con hưởng dùng tất cả. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng hồng ân Chúa, biết sử dụng mọi sự sao cho hợp thánh ý Chúa.
 1. Trong năm Bính Thân đang gần qua, có nhiều kết quả tốt như: bình an, hạnh phúc, và thành đạt. Đó là nhờ chính Chúa đã thương ban, Chúa đã an bài cho chúng con. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
 1. Trong năm Bính Thân đang gần qua, cũng có những thất bại, đau bịnh, khổ cực, túng thiếu Xin cho chúng con biết nhận ra sự yếu kém của mình, mà luôn trông cậy vào Chúa, và dự phần vào cuộc thương khó Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
 1. Trong năm Bính Thân đang gần qua, chúng con có nhiều lỗi phạm: như không dự lễ đọc kinh, không xưng tội chịu lễ, không vâng giữ luật Chúa, không giữ tròn chữ hiếu và không yêu thương anh em. Chúng con chân thành sám hối. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

LỄ MINH NIÊN:
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI 28.01.2017

(Bộ lễ Mẫu A)

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng kỳ diệu, nơi Chúa có tất cả hiện tại và tương lai, có cả hạnh phúc đời này và đời sau. Chúng ta tin thờ Chúa. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta xin ơn bình an năm mới, chúng ta hãy ngợi khen Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Con Chúa đã dạy chúng con đừng lo lắng thái quá, một hãy tìm kiếm Nước Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa đổi mới hồn xác chúng con, giúp chúng con xây dựng Nước Trời, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Các con chớ áy náy lo lắng: sẽ ăn gì? Hay lấy gì mà mặc?”. Chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc đang vui hưởng những Ngày Tết Nguyên Đán, luôn tin tưởng thờ phượng Chúa, hầu cho họ được bình an và hạnh phúc trong năm mới này.
 1. Chúa phán: “Tiên vàn, các con hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho đồng bào Việt Nam thân yêu, cho mỗi gia đình chúng ta, biết sắp xếp công việc trần gian cách thuận lợi cho việc lãnh nhận và nuôi dưỡng sự sống Nước Trời.
 1. Chúa phán: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm sự công chính của Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người phải Ăn Tết xa gia đình, xa quê hương, được thông dự vào sự sống của Chúa, nhờ Thánh lễ mừng Năm mới, mà được hưởng niềm vui trong Chúa.
 1. Chúa phán: “Chúa Cha biết rõ những điều chúng con cần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết yêu thương nhau theo Lời Chúa dạy, giúp đỡ nhau thờ phượng Chúa, phó thác mọi sự vào tình thương của Chúa.

MÙNG HAI TẾT 29.01.2017
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Trong những ngày Tết, người Việt Nam sum họp gia đình, kính nhớ tổ tiên và mừng tuổi ông bà cha mẹ. Đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, hợp với thánh ý Chúa. Chúng ta cố gắng gìn giữ truyền thống tốt lành này. Và giờ đây, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con. Chúa dạy chúng con phải thảo hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin ban Thần Trí Chúa hướng dẫn chúng con biết hiếu kính tổ tiên theo như ý Chúa, hầu ngày sau được hội ngộ cùng tổ tiên chúng con trên Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. “Các ngài là những người đạo hạnh, công đức các ngài không chìm vào quên lãng”. Chúng ta cầu nguyện cho các thế hệ con cháu, biết làm rạng danh đạo hạnh và công đức của các bậc tiền nhân mình, nhờ đời sống bác ái của mình.
 2. “Phúc thay, cho bạn nào kính sợ Chúa, và ăn ở theo đường lối Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, đều chu toàn bổn phận làm con cháu: luôn hiếu kính cha mẹ, ông bà, tổ tiên, luôn biết thờ Chúa và sống theo đường lối Chúa.
 3. “Bậc làm cha mẹ hãy thay mặt Chúa mà khuyên răn và sửa dạy con cháu”. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc ông bà cha mẹ, biết sống theo đường lối Chúa, biết dùng Lời Chúa mà giáo dục con cháu, và nêu gương sáng cho con cháu noi theo.

 4. “Kẻ làm con, phải vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tuân giữ luật Chúa mà vâng lời cha mẹ cho tròn đạo hiếu, và nên gương sáng cho các thế hệ mai sau.

CHÚA NHẬT IV QUANH NĂM 29.01.2017

cn04tn-aLỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Thầy dạy lẽ khôn ngoan, là Đấng mở cửa Thiên đàng. Chúa đi đến đâu, thì nhiều người liền vây quanh Chúa. Chúa dạy có tám mối phước thật để được lên Thiên đàng. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người được lên thiên đàng:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là nguồn mọi ơn phước. Xin cho chúng con biết yêu mến những sự trên trời và thực hành các mối phước thật, để nhờ lòng thương xót Chúa, chúng con đạt được hạnh phúc ở đời này, và hạnh phúc thật ở đời sau trên thiên đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Phúc thay cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”. Chúng ta cầu nguyện cho đại gia đình Hội Thánh và các vị lãnh đạo trong Hội Thánh, luôn cư xử hiền hoà, khiêm tốn và nhẫn nại với mọi người.

 2. Chúa phán: “Phúc thay cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương”. Chúng ta cầu nguyện cho những người thiện chí, những nhà hảo tâm, có được lòng xót thương mà tận tình giúp đỡ những ai lâm cảnh nghèo đói túng thiếu.

 3. Chúa phán: “Phúc thay cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang nỗ lực xây dựng hòa bình thế giới, sớm đạt được kết quả là đoàn kết yêu thương nhau, và chấm dứt chiến tranh.

 4. Chúa phán: “Phúc thay cho những ai bị bách hại vì chính đạo, vì Nước Trời là của họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dám chịu thiệt thòi để yêu thương phục vụ nhau, và để làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời.

MÙNG BA TẾT 30.01.2017
THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng toàn năng tạo dựng mọi sự đều tốt lành. Loài người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, nên có khả năng làm việc tốt lành. Muốn công việc làm ăn đạt kết quả tốt, chúng ta cần phải xin Chúa chúc lành thánh hoá. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng. Chúa sáng tạo mọi loài mọi vật tốt lành. Xin thánh hoá mọi công việc làm ăn của chúng con trong năm mới này được theo ý Chúa, cho chúng con đạt được thành quả tốt đẹp ở đời này, và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Nước Trời giống như chuyện một người sắp đi xa, giao của cải mình cho đầy tớ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, tận tâm sử dụng mọi tài năng Chúa ban, mà đạt tới thành quả trong Nước Trời.

 2. “Ông giao cho người này năm nén vàng, người kia hai nén, tuỳ khả năng mỗi người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết vận dụng tài năng Chúa ban cho mình, sống công bình bác ái, làm việc thiện, mà đạt tới Nước thiên đàng.

 3. “Ông chủ nói: Giỏi lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết cộng tác với ơn Chúa, ra sức làm việc đắc lực, công tâm, liêm chính, mà đạt được kết quả tốt đẹp cho cuộc sống gia đình mình.

 4. “Giỏi lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dầu gặp cảnh thuận lợi hay không, vẫn luôn trung thành sống đạo, kính mến Chúa và thương yêu người.

Bài liên quan

Back to top button