Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng Mười 2018 | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT XXVII 07/10/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu dạy rằng: mọi người phải đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ; và những người sống trong bậc hôn nhân, thì phải chung thuỷ với nhau, sống theo thánh ý Thiên Chúa, và không được rẩy bỏ nhau. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa dựng nên loài người có nam có nữ, và thiết lập nếp sống hôn nhân gia đình, để họ cảm nếm hạnh phúc Nước Trời. Xin cho chúng con tin tưởng mến yêu lề luật Chúa, hầu sống đẹp lòng Chúa và đạt tới quê hương thật trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình không tốt”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn được hiệp thông với nhau trong Chúa Kitô, và luôn yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương Hội Thánh.
 2. Chúa phán: “Từ đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết tôn trọng luật hôn nhân gia đình: một chồng một vợ chung thuỷ với nhau, và giúp nhau hưởng nguồn hoan lạc trên trời.
 3. Chúa phán: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trong bậc sống vợ chồng, luôn chung thuỷ với nhau, được hạnh phúc và được bình an trong tình yêu của Thiên Chúa.
 4. Chúa phán: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, và mọi người trong cộng đoàn chúng ta, quan tâm hướng dẫn các em thiếu nhi và người trẻ, trở nên môn đệ theo Chúa Kitô.

 

LỄ ĐỨC MẸ MÔI KHÔI 07/10/2018  

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Trong lễ kính Đức Mẹ Môi Khôi, Thiên thần chào Đức Maria là “Đấng đầy ơn phước, vì Thiên Chúa ở cùng Bà”, chúng ta tôn vinh Đức Mẹ tuyệt mỹ, Mẹ tuyệt đẹp, Mẹ đầy tràn ơn phước cho chúng ta, và Mẹ chiến thắng thần dữ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Con Chúa, thì chắc hẳn Người tuyệt mỹ, đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, để vừa bắt chước các nhân đức của Mẹ, vừa suy gẫm cuộc đời của Chúa Kitô, vừa lãnh nhận ơn thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.

 1. “Giáo Hội sơ khởi siêng năng cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết siêng năng cầu nguyện với Mẹ Maria, bằng việc sống các nhân đức của Mẹ, và bằng việc lần chuỗi Môi Khôi.
 2. Thiên thần chào Đức Maria: “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết kính yêu Mẹ, luyện tập sống các nhân đức của Mẹ, nhất là luôn thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự.
 3. Thiên thần nói: “Xin Bà Maria đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người thuộc mọi dân tộc, nhờ kính mến và vâng lời Mẹ Maria, noi theo gương nhơn đức của Mẹ, mà luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa.
 4. Thiên thần nói: “Đối với Thiên Chúa, thì không có gì là không thể làm được”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, hết lòng kính mến Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, mà vững lòng tin cậy nơi quyền năng của Thiên Chúa.

 

CHÚA NHẬT XXVIII 14/10/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu trả lời cho người thanh niên: có hai điều kiện để được sống đời đời, đó là: “Tuân giữ các giới răn” và “đi theo Chúa”. Chúng ta hãy chu đáo thực hành lời Chúa và quyết lòng đi theo Chúa để được sống đời đời. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban sự sống hạnh phúc đời đời cho chúng con. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con thực thi các huấn lệnh Chúa, và dám từ bỏ mọi sự, mà bước đi theo Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Thánh Phêrô nói: “Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh được mạnh hồn khỏe xác, khôn ngoan và thánh thiện, mà hướng dẫn Dân Chúa bền lòng đi theo Chúa Giêsu Kitô.
 2. Chúa phán: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo”. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo khổ khốn khó, nhờ nhận những quà tặng của các nhà hảo tâm, mà tìm đến với Chúa Giêsu là nguồn sống hạnh phúc thiên đàng.
 3. Chúa phán: “Ai từ bỏ mọi sự vì Thầy và vì Phúc Âm, thì được gắp trăm, và được sự sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu dám hy sinh chịu khó vì Đạo Chúa, và góp phần mưu cầu lợi ích phần rỗi linh hồn cho anh chị em mình.
 4. Chúa phán: “Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, đặt trọn lòng tin và lòng mến vào Chúa, biết yêu thương nhau và giúp đỡ nhau tiến tới ơn cứu rỗi đời đời.

 

CHÚA NHẬT XXIX
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO. 21/10/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh đảm nhận việc rao giảng Tin Mừng cho mọi người, ở mọi nơi, và qua mọi thời đại. Để thực hiện được công việc trọng đại này, chúng ta cần phải có nhiều thứ loại ơn Chúa. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa muốn chúng con tiếp tục sứ mạng của Người, là làm cho mọi loài thờ phượng Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con nhiệt thành sống đạo, làm sáng danh Đạo Chúa, hầu ngày sau đáng được hưởng vinh phước trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn quan tâm loan truyền giáo lý đạo Chúa cho mọi người, mọi nơi mọi thời, bằng hết mọi khả năng và hoàn cảnh của mình.
 2. “Xin cho chúng con được dự phần trong vinh quang Nước Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu can đảm mạnh dạn loan truyền đạo Chúa, nhờ các việc lành mà họ gặt hái được nhiều kết quả vinh dự trong cánh đồng truyền giáo.
 3. Chúa phán: “Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ”. Chúng ta cầu nguyện cho khắp nơi trên thế giới, ngày càng có nhiều người tin Chúa, và cho giới trẻ Công giáo, ngày càng có nhiều người dấn thân cho việc rao giảng Tin Mừng.
 4. Chúa phán: “Ta đến để phục vụ, và hiến mạng sống mà cứu chuộc mọi người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta tích cực sống Lời Chúa, năng tham dự Thánh lễ, sốt sắng lãnh nhận các bí tích và giúp nhau sống đạo.

 

CHÚA NHẬT XXX 28/10/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chữa người mù, làm cho anh ta nhìn thấy được và anh ta đi theo Chúa. Chúng ta có thể đang bị mù vì không tin Chúa, không theo Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa, để được Chúa chữa trị mà vững tin sống đạo. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian, Chúa đến để cho trần gian nhận thấy ánh sáng. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con hiểu biết các mầu nhiệm của Chúa, và để chúng con tiến bước theo Chúa, đến nơi đầy ánh sáng vinh quang trên trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. “Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, cùng với các môn đệ và đám đông dân chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh được hợp nhất, được cùng tiến bước theo Chúa Giêsu, được đoàn kết với nhau và cùng giúp nhau tiến lên Giêrusalem trên trời.
 2. Người mù thưa với Chúa: “Lạy Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người sớm được thức tỉnh đức tin, tìm đến với Chúa Giêsu, để trở thành người Kitô-hữu, mà gặp thấy Chúa và đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa.
 3. Chúa phán: “Đức tin của con đã cứu chữa con”. Chúng ta cầu nguyện cho những người khuyết tật phần hồn phần xác, được ơn can đảm chấp nhận những nỗi khổ nhọc, được ơn đức tin mạnh mẽ, và được vững lòng tin nơi Chúa Kitô.
 4. “Bấy giờ người mù nhìn thấy được, và đi theo Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, nhận biết giá trị cao trọng của ơn Chúa cứu chuộc, mà vững lòng sống đạo, và bền lòng bước đi theo Chúa cho tới cùng.

 

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

 

Bài liên quan

Back to top button