Lời nguyện giáo dân Tháng Mười Hai | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B 03/12/2017

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến, Hội Thánh dạy chúng ta phải có thái độ sẵn sàng chờ đợi Chúa đang đến. Sẵn sàng như người đầy tớ đang tỉnh thức chờ đợi chủ về, như mọi người mong đợi Đấng Cứu Thế Giáng sinh. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã trao cho mỗi người chúng con một trách nhiệm trong gia đình, trong họ đạo, trong đất nước, và dạy chúng con phải lo chu toàn những bổn phận ấy. Xin giúp chúng con tỉnh thức, sẵn sàng chu toàn các bổn phận để đón mừng ngày Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Điều Thầy nói với các con, Thầy cũng nói với mọi người, là: Hãy tỉnh thức”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, thực sự là một cộng đoàn luôn tỉnh thức, luôn chu toàn bổn phận Chúa giao cho, và sẵn sàng đón mừng Chúa đến.
 2. Chúa phán: “Các con phải tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào ngày ấy đến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn hoàn thành các bổn phận làm con Chúa, chu toàn các bổn phận làm người, luôn tuân giữ các giới răn Chúa, và luôn thực hành Lời Chúa.
 3. Chúa phán: “Các con phải tỉnh thức, kẻo khi chủ đến bắt gặp các con đang ngủ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn siêng năng trong việc tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các Bí tích, góp công góp sức tổ chức các đại lễ, xây dựng họ đạo, và luôn xa tránh dịp tội.
 4. Chúa phán: “Thầy nói với các con và mọi người là: Phải tỉnh thức”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, chuẩn bị mọi việc bên trong bên ngoài để mừng Chúa Giáng Sinh, như: chừa bỏ thói xấu, sống Lời Chúa, và kết hợp với Chúa.

 

CHÚA NHẬT  II  MÙA VỌNG B 10/12/2017

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Cứu Thế đang đến giữa trần gian, hãy dọn đường, dọn tâm hồn để xứng đáng đón Chúa ngự vào lòng mình. Theo lời tiên tri Isaia và Gioan Tẩy Giả, thì chúng ta phải có lòng sám hối để đón Chúa. Có Chúa trong lòng, chúng ta sẽ được cứu rỗi và bình an. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để đem hạnh phúc thật cho mọi người. Xin Chúa giúp chúng con dẹp bỏ mọi trở ngại trên con đường của Chúa, xin giúp chúng con thật lòng sám hối ăn năn, để đáng được Chúa đến viếng thăm. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 1. “Nầy Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là sứ giả của Chúa Cứu Thế, giúp mọi người nhận biết Chúa, và cùng với mọi người xa tránh tội lỗi.
 2. Có tiếng người hô trong hoang địa: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người lắng nghe được lời cảnh tỉnh của Hội Thánh, mà bước đi theo đường lối Chúa, biết tôn trọng sự thật, công bằng và chính trực.
 3. “Gioan Tẩy Giả rao giảng và kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết dùng lời nói, việc làm và đời sống mình, mà dọn đường cho Chúa Kitô ngự đến trong tất cả mọi người.
 4. Gioan nói rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi, Người đang đến, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi sám hối tội lỗi mình, cũng giúp anh chị em chừa tội, và dọn lòng đón Chúa đến.

 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B 17/12/2017

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, là Chúa nhật màu hồng, là ngày của niềm vui, bởi vì lễ Giáng sinh đã rất gần. Chúng ta phải mau kết thúc giai đoạn chuẩn bị, phải thật sự sẵn sàng trong hân hoan để đón mừng Chúa đang đến. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, chúng con đang sửa soạn sẵn sàng đón nhận niềm vui của ngày Con Chúa Giáng sinh. Xin ban Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, biến chúng con thành những chứng tá của Đức Tin, thành niềm vui mừng cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Thánh Gioan Tẩy Giả đã đến để làm chứng về ánh sáng, ông không phải là ánh sáng. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: nên chứng tá cho ánh sáng của ơn cứu rỗi, nên môn đệ của Chúa Kitô, và nên mối phước lành cho mọi người trên trần gian.
 2. Người Do Thái sai thuộc hạ đến hỏi thánh Gioan: “Ông là ai?”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm chân lý, gặp được Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, học hỏi và thực hành Lời dạy của Chúa, để trở nên người môn đệ của Chúa, và nên con Thiên Chúa.
 3. Thánh Gioan trả lời: “Tôi không phải là Đức Kitô, Người sẽ xuất hiện sau tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn rao giảng về Chúa Kitô, trở nên nhân chứng cho Chúa Kitô, bằng lời nói và bằng đời sống mình, cho mọi người được tin và được ơn cứu chuộc.
 4. Thánh Gioan quả quyết rằng: “Đấng Cứu Thế đang ở giữa các người, mà các người không biết”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết nhận ra Chúa Cứu Thế đang đến, đang hiện diện, và biết dọn lòng mình xứng đáng đón mừng Chúa đến.

 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B 24/12/2017

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Hôm nay Chúa nhật thứ Tư Mùa Vọng, phụng vụ Hội Thánh làm nổi bật vị thế Đức Mẹ Maria, là gương mẫu cho những ai muốn đón nhận Chúa Giêsu Cứu thế. Hãy tập sống các nhân đức của Mẹ, ta sẽ được nhiều ơn Chúa như Mẹ. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên mỗi người chúng con, giúp chúng con biết đón nhận Chúa Giêsu như Mẹ Maria đã đón nhận, biết loan truyền ơn cứu rỗi Chúa cho mọi người như Mẹ đã loan truyền. Nhờ đó mọi người cùng được hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Sứ thần nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết noi gương Đức Maria, luôn làm đẹp lòng Chúa, luôn có Chúa ngự trong lòng mình, và luôn là hiện thân của Chúa giữa mọi người.
 2. Sứ thần nói: “Nầy đây, Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn ý thức mình đang mang Chúa Kitô trong mình, luôn cố gắng đem Chúa đến cho mọi người, bằng lời rao giảng và bằng gương sáng đạo đức của mình.
 3. Sứ thần nói: “Vì đối với Thiên Chúa, thì không có gì mà không thể làm được”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, luôn biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa: Người là Chúa quyền năng cao cả, Người làm được mọi sự, Người là Chúa giàu lòng yêu thương hết mọi loài.
 4. Đức Maria nói: “Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết theo gương Mẹ Maria, mà luôn luôn xin vâng theo thánh ý Chúa trong hết mọi sự.

 

LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH. LỄ ĐÊM

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đã ban Con Một Ngài giáng trần, để ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Chúng ta vui mừng đón Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm Người. Xin cho mọi người trọn tin vào Người mà được cứu rỗi. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Ngôi Lời Chúa xuống thế làm người trong gia đình nhân loại. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con đón tiếp Người vào trong tâm hồn, trong gia đình, trong họ đạo chúng con, để mọi người cùng tin nơi Người mà được sống vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. “Trong lúc ông bà đang ở đó, bà Maria đã tới ngày sinh nở, bà đã hạ sinh con trai”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết dùng mọi hoàn cảnh, mọi nơi chốn, mọi khả năng mình đang có, mà giới thiệu tình thương của Chúa cho mọi người .
 2. Thiên thần bảo: “Đây Ta mang đến cho các ngươi một Tin Mừng đặc biệt, cũng là cho muôn dân”. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người, không phân biệt lương giáo, đều hưởng được niềm vui mừng thật sự của ơn cứu rỗi, trong dịp lễ Chúa Giáng Sinh này.
 3. Thiên Thần bảo: “Hôm nay, Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho các ngươi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế, và biết dùng mọi khả năng mình mà loan truyền Tin Mừng cứu rỗi đến cho các anh chị em mình.
 4. Thiên Thần ca hát rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, được ơn bình an của Chúa, được trở nên dấu chỉ bình an của Chúa cho mọi người ở giữa trần gian.

 

LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH. LỄ RẠNG ĐÔNG

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Ngài giáng trần, để ai tin vào Chúa Con, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Chúng ta vui mừng đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người. Xin cho mọi người tin vào Người mà được ơn cứu rỗi. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Ngôi Lời xuống thế làm người trong gia đình nhân loại. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con đón tiếp Người vào trong tâm hồn, trong gia đình, trong họ đạo chúng con, để mọi người cùng tin vào Người mà được sự sống vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Các mục đồng nói: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta biết”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, trở nên chứng tá ơn cứu rỗi của Chúa giữa cuộc sống, và cũng lớn tiếng kêu mời mọi người đến với Chúa.
 2. “Các mục đồng hối hả tới nơi, và gặp thấy Maria, Giuse, và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang đi tìm lẽ sống, nhờ các chứng tá đức tin sống động của kitô-hữu, họ sớm được gặp thấy Chúa giáng sinh cứu thế.
 3. “Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay những lời đã báo về Hài Nhi”. Chúng ta cầu nguyện cho những người thiện chí, sớm gặp được Lời Chúa hướng dẫn, sớm hiểu được Lời Chúa truyền dạy, và mau mắn vui mừng lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế.
 4. “Các mục đồng trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và thấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, cùng đón nhận đức tin cứu rỗi, biết dùng lời nói và đời sống mình mà cám ơn và ngợi khen Thiên Chúa.

 

LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH. LỄ BAN NGÀY

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Ngài giáng trần, để ai tin vào Chúa Con, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Chúng ta vui mừng đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người. Xin cho mọi người tin vào Người mà được ơn cứu rỗi. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Ngôi Lời Chúa xuống thế làm người trong gia đình nhân loại. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con đón tiếp Người vào trong tâm hồn, trong gia đình, trong họ đạo chúng con, để mọi người cùng tin vào Người mà được sự sống vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. “Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa, Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, nên chứng tá cho sự sống và sự sáng của Chúa trước mặt mọi người ở giữa trần gian.
 2. “Ngôi Lời đã đến nhà gia nhân Người. Phàm ai tiếp nhận Người, thì Người cho họ nên con Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang sống trên trần gian, luôn có được nhiều cơ hội gặp thấy và đón nhận Chúa Giêsu Cứu Thế vào trong cuộc sống mình.
 3. “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết dùng mọi khả năng và hoàn cảnh sống của mình, mà làm cho trần gian nhận biết sự hiện diện của Chúa Cứu Thế và ơn cứu rỗi của Người.
 4. “Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta tiếp nhận từ ơn nầy tới ơn khác”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết đón nhận Lời Chúa và Mình Thánh Chúa, như những ơn huệ cao trọng từ trời ban xuống do tình thương của Thiên Chúa.

 

LỄ THÁNH GIA THẤT 31/12/2017

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã được sinh ra trong một Gia Đình Thánh, đã làm cho gia đình trở nên cung thánh của sự sống, mái ấm của tình thương và gương mẫu của sự vâng phục ý Chúa. Hôm nay mừng lễ Thánh Gia Thất, chúng ta đặc biệt hướng lòng trí về các gia đình, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con nguyện, mà ban các ơn thánh xuống gia đình chúng con, nhờ đó, mọi thành phần trong gia đình đều thương yêu giúp đỡ nhau, làm cho gia đình mình trở nên ngôi trường truyền đạt đức tin và huấn luyện nhân cách. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. “Bà Maria và ông Giuse đem Con Trẻ Giêsu lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần của đại gia đình Hội Thánh, luôn được hợp nhất với nhau trong việc thờ phượng Chúa, để nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa trần gian.
 2. “Ông bà cũng lên Đền Thờ, để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền”. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, người giám hộ và các nhà giáo, luôn biết tận tâm giáo dục con cháu mình xây dựng cộng đồng xã hội, thành một mái ấm tràn đầy tình yêu thương.
 3. “Cha và mẹ của Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người”. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người đỡ đầu và người giám hộ, hiểu được tâm lý lứa tuổi của con cái, để hướng dẫn chúng đến với Chúa Hài Nhi và noi theo gương Người.
 4. “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và ân nghĩa Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn ý thức mình có trách nhiệm tạo lập hạnh phúc gia đình, trong sự vâng phục thánh ý Chúa trên hết mọi sự.

 

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền