Lời nguyện giáo dân Tháng Mười | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền VL

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT 01/10/2017
TUẦN  XXVI THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Đường lối của Thiên Chúa là công minh chính trực. Loài người phải vâng theo đường lối Thiên Chúa để được công chính hoá. Điều quan trọng là phải vâng theo ý Chúa, không chỉ bằng lời nói suông, mà còn bằng hành động. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con chừa bỏ tội lỗi, mà sống thánh thiện. Xin cho chúng con biết từ bỏ nếp sống cũ bất xứng, để bước đi trong đường lối Chúa, hầu xứng đáng làm con Chúa ở đời này và đáng được hưởng gia nghiệp vĩnh cửu đời sau trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Các ông nghĩ sao: người con thưa không đi, nhưng sau nó hối hận và đi làm?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn có những suy nghĩ, lời nói và việc làm đều vâng theo thánh ý Chúa.
 2. Chúa phán: “Các ông nghĩ sao về người con thưa: vâng con đi, nhưng nó lại không đi?”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu khi đã thưa với Chúa, hứa với Chúa làm một việc thiện gì, thì phải cố gắng chu toàn điều mình đã hứa với Chúa.
 3. Chúa phán: “Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người sống trong tội lỗi, những người nguội đạo, bê tha việc Chúa, sớm được ơn hoán cải, bỏ đàng tội lỗi mà trở về trong tình yêu Chúa.
 4. Chúa phán: “Còn các ông, tại sao các ông vẫn cố chấp, các ông không hối hận mà tin Ngài”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, thường xuyên xét mình, tự nhận lỗi mình, ăn năn sám hối, và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa.

 

CHÚA NHẬT 01/10/2017
KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÔI KHÔI

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên thần chào Đức Maria là “Đấng đầy ơn phước”, vì Thiên Chúa ở cùng Bà. Mừng lễ Đức Mẹ Môi Khôi, chúng ta cũng tôn kính Đức Mẹ tuyệt mỹ, tuyệt đẹp, Đức Mẹ đầy ơn phước, Đức Mẹ chiến thắng; vì Đức Mẹ hiệp công cứu chuộc. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Đức Kitô, thì chắc hẳn Mẹ tuyệt mỹ, đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, để vừa bắt chước các nhân đức của Mẹ, vừa suy gẫm cuộc đời của Chúa Kitô, Chúa chúng con, Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. “Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến gặp một trinh nữ tên là Maria”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết nghe theo lệnh Chúa, mà mang Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người, và theo gương Đức Maria, mà luôn xin vâng ý Chúa.
 2. Thiên thần chào Đức Maria: “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết kính mến Đức Mẹ, bắt chước các nhân đức của Mẹ, là trung thành thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự.
 3. Thiên thần nói: “Xin Bà Maria đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người thuộc mọi dân tộc, nhờ kính mến Mẹ Maria, nhờ noi theo gương nhơn đức của Mẹ, và nhờ vâng lời Mẹ mà luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa.
 4. Thiên thần nói: “Đối với Thiên Chúa, thì không có gì là không thể làm được”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hết lòng kính mến Mẹ Maria, sốt sắng lần chuỗi Môi Khôi mỗi ngày, và vững lòng tin cậy nơi tình yêu Chúa.

 

TẾT TRUNG THU 04/10/2017

LỜI CẦU NGUYỆN

Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Các em thiếu nhi thân mến!
Chúa Giêsu yêu thương và chúc lành cho các trẻ em đến với Chúa. Dịp Tết Trung Thu hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh lễ này, Chúa làm cho niềm vui hồn nhiên của các em được tăng lên trong tình Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. 2. 3. 4.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ lòng yêu thương các thiếu nhi cách đặc biệt. Xin cho các thiếu nhi luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, trong trắng, hiếu thảo, ngoan ngoãn, để cuộc đời các em luôn sáng đẹp tựa ánh trăng rằm, hầu các em đáng được hưởng Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. “Người ta dẫn các trẻ em đến với Chúa, Người ôm chúng vào lòng và chúc lành cho chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức xã hội, biết theo lương tâm chân chính, mà hướng dẫn các trẻ em tôn trọng công bằng, sự thật và đón nhận ơn thánh Chúa.
 2. Chúa phán: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, nêu gương sáng đức tin cho con cháu, dạy cho con cháu sống đức tin vững vàng, hiểu biết giáo lý vững chắc, và hiệp thông với Chúa Kitô trong Hội Thánh.
 3. Chúa phán: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ em, thì không được vào Nước Trời”. Chúng ta cho mọi người biết ham muốn những sự trên trời, có lòng tín thác nơi Chúa, và quen giúp đỡ những trẻ em bất hạnh, để mọi người cùng được vào Nước Trời
 4. “Rồi Người ôm các trẻ em vào lòng và chúc lành cho chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết nuôi dưỡng thai nhi, chăm sóc sức khoẻ hồn xác cho các thiếu nhi, tôn trọng nhân phẩm nơi các thiếu niên, và giúp cho các thanh niên đáng được vào Nước Trời.

 

CHÚA NHẬT 08/10/2017
TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Mỗi người đều được Chúa giao cho một sứ mạng trong trần gian, để sinh ích lợi cho phần rỗi linh hồn mình và phần rỗi anh chị em mình. Mỗi người phải trả lẽ trước tôn nhan Chúa về sứ mạng ấy trong ngày thẩm phán. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Con Một Chúa để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác với Con Một Chúa, mà hoàn thành sứ mạng Chúa giao phó, là sinh lợi ích cho phần rỗi các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. “Ông chủ giao cho tá điền canh tác vườn nho, rồi trẩy đi phương xa”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, được mạnh hồn khoẻ xác mà phục vụ dân thánh Chúa, đem lại nhiều lợi ích là ơn cứu rỗi đời đời cho các cộng đoàn dân Chúa.
 2. “Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, có bồn đạp nho, có rào giậu quanh vườn”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết cách sử dụng những phương tiện Phụng vụ thánh trong Hội Thánh, mà tích luỹ công đức cho hạnh phúc trong Nước Trời.
 3. “Bọn tá điền không nộp hoa lợi vườn nho, lại bắt bớ, đánh đập và giết chết các đầy tớ ông chủ” . Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang sống trong tình trạng tội lỗi, những ai nguội đạo, sớm được ơn ăn năn sám hối mà làm phát triển ơn cứu rỗi của Chúa.
 4. Chúa phán: “Nước Thiên Chúa sẽ được ban cho những ai biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sốt sắng sống đạo, thực hành lời Chúa, và làm nhiều việc bác ái, sinh ích lợi cho hạnh phúc Nước Trời.

 

CHÚA NHẬT 15/10/2017
TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa hảo tâm với hết mọi người, Chúa dọn tiệc Nước Trời, Chúa dọn ơn cứu rỗi cho mọi người. Chúa mời gọi mọi người đến tận hưởng tình thương cứu rỗi của Chúa. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 . 

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng toàn năng chí thánh, lòng thương xót Chúa vô biên, Chúa ban hạnh phúc Nước Trời cho những ai tin thờ Chúa. Chúng con nguyện xin cho danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến, và xin cho chúng con xứng đáng hưởng phần phước Thiên đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Nước Trời giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử”. Chúng ta cầu nguyện cho các phẩm trật Hội Thánh, được đầy tràn ơn khôn ngoan và ơn can đảm của Thánh Thần, mà nhiệt thành dọn tiệc phần rỗi cho các cộng đoàn dân Chúa.
 2. “Vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách dự tiệc, nhưng họ không chịu đến”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ý thức mình đã được mời dự tiệc cưới Con Chiên, biết dùng đời sống đạo, mà diễn tả cuộc sống hướng về bữa Tiệc Cưới Nước Trời.
 3. Chủ tiệc bảo đầy tớ: “Hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, cũng mời vào dự tiệc cưới”. Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí, lắng nghe được lời mời gọi của Chúa, họ cùng tiến vào sống trong Hội Thánh, và cùng dự tiệc cưới Nước Trời.
 4. Vua tiến lại hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn có trang phục tề chỉnh xứng đáng, cả bên trong lẫn bên ngoài, khi tham dự bữa tiệc Thánh Thể Chúa.

 

CHÚA NHẬT 22/10/2017
TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Lời Chúa giúp ta phân định những sự việc thuộc về trần gian khác với những sự việc thuộc về thiên đàng. Tuy chúng ta sống giữa trần gian, nhưng lòng trí chúng ta luôn hướng về thiên đàng. Chúng ta phải sống thế nào cho đúng, cho xứng hợp. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa toàn năng, Chúa dạy chúng con phải ứng xử thấu tình đạt lý. Xin ban Thần Trí Chúa trợ giúp chúng con biết phân biệt các sự vật, biết trân trọng những giá trị vật chất, biết quý mến các giá trị thiêng liêng, hầu được hưởng hạnh phúc đời này và đời sau vô cùng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Người kia nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Người chân thật, Thầy dạy đường lối Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết tôn trọng sự thật, cùng giúp nhau đi theo đường lối Chúa, và đạt tới hạnh phúc Nước Trời.
 2. Người kia hỏi: “Có được phép nộp thuế cho hoàng đế Cêzarê không?”. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng nhân phẩm nhân quyền, và xin cho các Kitô-hữu biết tuân thủ các luật lệ dân sự nhằm phục vụ cho công ích và ơn cứu rỗi.
 3. Chúa phán: “Hỡi những người đạo đức giả, tại sao các người lại thử tôi?”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chống nghịch Đạo Chúa, biết tự nhận thấy sự cố chấp của mình, mà từ bỏ những hành vi sai trái, và quay về đi trong đường ngay nẻo chính.
 4. Chúa phán: “Của Cêsarê trả về Cêsarê, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi biết tuân giữ các luật lệ dân quyền dân sự, thì cũng biết tuân giữ các luật lệ của Hội Thánh, và luật lệ của Thiên Chúa.

 

CHÚA NHẬT XXIX 22/10/2017
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh đảm nhận việc rao giảng Tin Mừng cho mọi người, ở mọi nơi, qua mọi thời đại. Để thực hiện được công việc trọng đại này, chúng ta cần phải có nhiều thứ nhiều loại ơn Chúa. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 . 

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa muốn chúng con tiếp tục sứ mạng của Ngài, là làm cho mọi loài tin thờ Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con nhiệt thành sống đạo, làm sáng danh Đạo Chúa, hầu ngày sau đáng được hưởng phước vinh hiển trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn quan tâm loan truyền giáo lý đạo Chúa cho mọi người, tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh của mình, ở mọi nơi mình đang sống.
 2. “Xin cho chúng con được dự phần trong vinh quang Nước Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu dám quảng đại đóng góp công sức vào việc truyền giáo, đóng góp phần mình vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, để được dự phần vào trong vinh quang Nước Trời.
 3. Chúa phán: “Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được ơn cứu rỗi”. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em lương dân, khi thấy việc tốt lành việc đạo đức của các Kitô-hữu, thì thật lòng tin tưởng nơi Chúa, tìm hiểu giáo lý đạo Chúa, và gia nhập Đạo Chúa để được cứu rỗi.
 4. Chúa phán: “Ta đến để phục vụ, và hiến mạng sống cứu chuộc mọi người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, tích cực sống Lời Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ, và sốt sắng lãnh nhận các bí tích, để phục vụ ơn cứu rỗi Chúa cho mọi người.

 

CHÚA NHẬT XXIX 22/10/2017
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chính vì Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng, nên hằng năm Hội Thánh tổ chức Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo hôm nay. Hội Thánh muốn rằng Mỗi Kitô-hữu phải truyền giáo theo khả năng mình. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh chí tôn, mọi loài đều thờ phượng Chúa. Chúa muốn chúng con loan truyền ơn cứu rỗi Chúa. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con làm các việc lành và giữ đạo nên ở đời này, mà làm cho Danh Chúa được cả sáng, hầu cho nhiều người tôn thờ Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Hội Thánh luôn quan tâm rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tùy hoàn cảnh và tuỳ khả năng của mình, mà luôn quan tâm giới thiệu giáo lý đạo Chúa cho những người đang sống quanh mình.
 2. Có những người dâng hiến trọn đời vào việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Chúng ta cầu nguyện cho những người này: vượt thắng mọi khó khăn trở ngại, thắng những khuyết điểm của bản thân, mà gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong cánh đồng truyền giáo.
 3. Chúa phán: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt”. Chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ trong Hội Thánh quảng đại đáp lời Chúa gọi, dám dâng hiến trọn đời mình vào công cuộc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
 4. Chúa phán: “Các con hãy đến với muôn dân, và làm cho họ trở nên môn đệ Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự Thánh lễ, học biết giáo lý, đọc kinh sáng tối, và nhờ nhiều cách mà làm cho nhiều lương dân gia nhập đạo Chúa.

 

CHÚA NHẬT 29/10/2017
TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết điều răn căn bản và quan trọng nhất trong các giới luật, đó là kính mến Chúa và yêu thương người. Thật vậy, khi chúng ta thực hành hai điều này, là chúng ta chu toàn cả lề luật. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa dựng nên loài người chúng con giống hình ảnh Chúa, là biết yêu thương nhau. Xin Chúa ban Thánh Thần đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con hết lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và vì Chúa mà chúng con cũng yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Người thông luật hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, điều răn nào trọng nhất?”. Chúng ta cầu nguyện cho các phẩm trật trong Hội Thánh, hết lòng kính mến Chúa, hết lòng yêu thương đoàn chiên, để hướng dẫn và phục vụ dân Chúa tiến đến hạnh phúc Nước Trời.
 2. Chúa phán: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết dùng cả đời sống mình mà diễn tả lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, tuân giữ lề luật Chúa, và thực hành mọi lời của Chúa.
 3. Chúa phán: “Còn điều răn thứ hai, là Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng đời sống mình mà tỏ lòng thương người thân cận, giúp nhau về vật chất, và giúp nhau về việc thờ phượng kính mến Chúa.
 4. Chúa phán: “Tất cả Luật Môi sen và các sách tiên tri đều qui về hai điều răn ấy là Mến Chúa và yêu người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết đáp lại tình yêu Chúa: năng tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các bí tích và tận tình giúp đỡ tha nhân.