Lời Nguyện Giáo Dân Tháng Sáu

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng Năm
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền (GP. Vĩnh Long)

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.  03/06/2016

Thanh-Tam-ChuaLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
“Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa”. “Thánh Tâm Chúa bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta”. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, Chúa đã biểu lộ tình yêu Chúa nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin Chúa lại ban Thánh Thần cho chúng con, biến đổi chúng con nên giống như Rất Thánh Trái Tim Con Chúa. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

1. Chúa phán: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên, mà bị mất một con”. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn Hội Thánh luôn là dấu chỉ tình yêu Chúa, và là chứng tá của lòng thương xót Chúa đối với mọi người.

2. Chúa phán: “Người đó cố gắng đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn của Hội Thánh có được lòng thương xót của Chúa, để chăm sóc đặc biệt những người đau yếu và người tội lỗi.

3. Chúa phán: “Tìm được con chiên lạc, người đó mời các bạn và nói: xin chung vui với tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết thật sự vui mừng khi có người tội lỗi ăn năn hối cải, có người thể hiện lòng thương xót.

4. Chúa phán: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, vừa đón nhận lòng thương xót Chúa, vừa biểu hiện lòng thương xót Chúa cho mọi người.

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.  05/06/2016

Cn10Tn-CLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc duy nhất trên trần gian. Chúa đến để rao giảng Tin Mừng Nước Trời, xua trừ ma quỷ, chữa các bệnh tật,… nhưng hơn hết để làm cho mọi người được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng sống, Chúa muốn mọi người được thông phần sự sống của Chúa. Xin cho chúng con luôn tin tưởng Con Chúa, thực hành Lời Chúa và năng rước Mình Thánh Chúa, để chắc chắn được hưởng phước Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

1. “Chúa Giêsu đi đến thành Na im, có các môn đệ và đám đông cùng đi với Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn cùng đi với Chúa trên mọi nẻo đường, để cùng Chúa loan truyền Tin Mừng sự sống.

2. “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: Bà đừng khóc nữa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo khổ, được thấy Chúa chạnh lòng thương mình, được nghe Chúa an ủi, và được Chúa ban bình an.

3. Chúa phán: “Hỡi thanh niên, hãy chỗi dậy”. Chúng ta cầu nguyện cho những người sống trong sa đoạ, chìm sâu trong văn hoá sự chết, xin cho họ sớm có dịp đến với Chúa, để được chỗi dậy và sống sức sống mới của Chúa.

4. “Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tôn thờ Chúa trong mọi hoàn cảnh, và biết dùng đời sống đạo, mà làm cho danh Chúa được cả sáng.

CHÚA NHẬT XI  THƯỜNG NIÊN 12/06/2016

Cn11Tn-CLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là hiện thân của “Thiên Chúa hay thương xót và hay tha thứ”. Ngài được sai đến trần gian để kêu gọi lòng sám hối, và để tha tội cho các hối nhân. Chúng ta hãy luôn đặt niềm tin cậy vào lòng thương xót Chúa, và hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Xin cho chúng con dám quyết tâm chừa tránh mọi tội lỗi, và luôn sống theo thánh ý Chúa, để chúng con đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa trên thiên đàng đời đời.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

1. “Có người Biệt phái mời Chúa Giêsu dùng bữa với mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn mời Chúa ngự vào trong tâm hồn mình, trong gia đình mình, trong họ đạo mình, và trong thôn xóm của mình.

2. “Một người phụ nữ, vốn là người tội lỗi, đứng gần chân Chúa Giêsu mà khóc”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, sớm được ơn thức tỉnh hồi tâm, mà trở về với Chúa và sống trong sự công chính.

3. Những người đồng bàn tự hỏi: “Ông này là ai mà lại có quyền tha tội”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, trọn lòng tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật có quyền tha tội, để hết lòng kính mến Chúa, và tránh xa tội lỗi.

4. Chúa phán: “Lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, thật lòng tin tưởng vào Lời Chúa dạy, để giúp nhau sống đạo Chúa, mà đạt tới sự bình an trong Chúa.

CHÚA NHẬT XII  19/06/2016

Cn12Tn-CLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Đức Kitô của Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chuộc duy nhất của trần gian. Điều đó có nghĩa là: Ai muốn được cứu rỗi, phải tin mến Chúa, và phải kết hợp làm một với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Chúa, làm Đấng Cứu Chuộc trần gian. Chúng con cảm tạ Chúa, xin cho chúng con dám trung thành bước đi theo Người, càng ngày càng tiến triển trên đường nên thánh, hầu đạt tới sự sống vinh hiển trên Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

1. ”Hôm ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn kết hợp với Chúa Giêsu, ở mọi nơi mọi lúc và trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm.

2. Thánh Phêrô thưa với Chúa rằng: “Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho cho mọi người cùng tin như Hội Thánh tin: Chúa Giêsu là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa hằng sống, và là Đấng cứu chuộc trần gian.

3. Chúa phán: “Ai muốn theo Ta, phải vác thập giá mình hằng ngày”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn góp phần khổ nhọc của mình vào cuộc thương khó của Chúa Kitô, mà trung thành theo Chúa hằng ngày cho đến cùng.

4. Chúa phán: “Ai muốn tự cứu mạng sống mình thì sẽ mất”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết quý trọng Ơn Thánh của bí tích Rửa Tội, nuôi dưỡng và phát triển Ơn Thánh ấy, và giúp nhau sống đức tin.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 24/06/2016

GioanTayGiaLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Được sinh ra đời làm người, mỗi người đều có một sứ mạng riêng, cần phải được hoàn thành. Mừng ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta noi gương thánh nhân, phụng sự Chúa Kitô và ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con cuộc sống làm người, để đạt tới ơn cứu rỗi đời đời. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan, xin cho chúng con trung thành sống đạo Chúa, tiến triển trong ơn gọi nên thánh, hầu đạt tới Nước Thiên Đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

1. “Nghe biết Chúa đã quá thương bà Isave, láng giềng thân thích đến chia vui với bà”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn được cùng vui mừng, vì có nhiều người được Chúa thương xót.

2. Thánh Gioan nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội lỗi trần gian”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, cùng giúp nhau sám hối tội lỗi, giúp nhau sống đạo tốt, mà giới thiệu Chúa Cứu Thế cho mọi người.

3. Chúa phán: “Trong con cái người nữ sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu sống ơn gọi nên thánh và làm chứng cho Chúa Kitô, để được đưa lên cao trong Nước Trời.

4. “Gioan càng lớn lên, thì tinh thần càng vững mạnh”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi càng được lớn lên, càng thêm tuổi tác; thì càng thêm nhiều ơn sủng Chúa, và càng thêm lòng tin-cậy-mến Chúa.

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN  26/06/2016

Cn13Tn-CLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu quyết định lên Giêrusalem để chịu khổ nạn, mà cứu chuộc nhân loại. Các môn đệ Chúa và nhiều người khác muốn cùng đi với Chúa, cùng chịu thương khó với Chúa. Chúng ta hãy cùng vác thập giá với Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha của mọi người, Chúa muốn cứu chuộc mọi người. Xin cho mọi người đều đón nhận ơn cứu chuộc, được trở nên môn đệ Chúa Kitô, hầu cho mọi người cùng được hưởng vinh phước trên thiên đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

1. Chúa Giêsu sai các sứ giả đi trước Người. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo sĩ và tu sĩ trong Hội Thánh, luôn là những môn đệ tiên phong của Chúa, được tràn đầy sức mạnh của ơn Chúa, mà nhiệt thành phụng sự Chúa Kitô.

2. Có kẻ thưa với Chúa rằng: ”Thầy đi đâu, con cũng xin đi theo Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu rỗi trần gian, và dầu hoàn cảnh nào cũng luôn quyết tâm bước đi theo Chúa đến cùng.

3. Chúa Giêsu nói với một người kia: “Con hãy theo Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho những ai được Chúa kêu gọi, dám dấn thân theo Chúa, dám hy sinh chịu khó, dám từ bỏ ý riêng, mà quyết lòng vâng theo ý Chúa trên hết mọi sự.

4. Chúa phán: “Ai đã cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, trung thành thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ  29/06/2016

thanh-peter-and-paulLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa chọn hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, huấn luyện các ngài trở thành nền tảng xây dựng Hội Thánh. Mừng ngày lễ các ngài, chúng ta quyết tâm trung thành sống đạo Chúa, tuân giữ các giới răn Chúa và Hội Thánh.
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa tuyển chọn các Tông đồ theo ý Chúa. Xin cho chúng con, khi đón nhận giáo huấn của các Tông đồ, cũng biết làm vững mạnh đức tin mình, và biết cộng tác với hàng giáo phẩm, mà làm lớn mạnh Nước Chúa khắp nơi.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

1. Chúa phán với Phêrô: “Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ của Hội Thánh, có được cùng một đức tin và đức mến vững mạnh như Phêrô, để tận tình phục vụ Dân Chúa.

2. Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Ta hơn những người này không?”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu có lòng yêu mến Chúa như thánh Phêrô, để trung thành sống đạo, và hăng say hoạt động Tông đồ giáo dân.

3. Chúa hỏi Phaolô: “Sao ngươi đi bắt bớ Ta?”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin, mất đức tin, và không tin vào Chúa Kitô, được ánh sáng Chúa chiếu soi, và được ơn trở lại, mà hăng say phục vụ Hội Thánh Chúa.

4. Chúa phán: “Thầy trao cho con chìa khoá Nước Trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, giúp nhau hiểu biết giáo lý Đạo Chúa, và vâng theo giáo huấn của Hội Thánh, mà cùng đạt tới hạnh phúc Nước Trời.