Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B

Lời dẫn Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B – TV 21

Chúa Giêsu lấy hình ảnh cây nho để dạy ta về Hội Thánh. Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Như thế Hội Thánh là do chính Thiên Chúa thành Lập và sẽ trường tồn trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Phần chúng ta là các chi thể của Hội Thánh. Chúa bảo rằng “Các con là nhành, nhành nho tự nó không thể sinh hoa trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong thầy.”

Thánh Phaolô dạy thêm rằng ai giữ giới răn của Chúa thì ở trong Chúa và Chúa ở trong người ấy. Như thế thì sức sống của Hội Thánh là do sự hiệp thông chặt chẽ với Chúa Kitô Phục Sinh. Nhờ Người, với Người và trong Người mà Giáo Hội qua mọi thế hệ không ngừng ca ngợi và loan truyền việc Thiên Chúa đã làm cho con người rằng: “ Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một để ai tin vào con của Người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời”.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button