Lời nguyện giáo dân Tháng Tám | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền VL

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

Rosary-03

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 06.08.2017

LỜI CẦU NGUYỆNKêu mời:
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là tình yêu, Người ban Con Một Người đến trần gian để rao giảng Tin Mừng, để chữa lành các bệnh nhân và để phân phát lương thực cho tất cả những ai đến với Ngài. Chúng ta hãy cảm nhận tình yêu Chúa, và giờ đây hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã yêu thương chúng con quá bội. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con tìm đến với Con Chúa, bước đi theo Ngài và góp phần vào công cuộc cứu chuộc của Ngài, mà làm cho nhiều người nhận biết Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. “Dân chúng Nghe biết Chúa Giêsu xuống thuyền đi, họ đi đường bộ mà theo Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành đi theo Chúa đến cùng, kết hợp với Chúa luôn, dầu phải chịu nhiều vất vả khó nhọc ở trần gian.
 2. “Chúa Giêsu trông thấy đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương”. Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí, được gặp thấy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế trong Hội Thánh, gặp thấy Chúa trong thánh lễ và gặp thấy Chúa trong các bí tích.
 3. Chúa phán: “Họ không cần phải đi đâu, chính các con hãy cho họ ăn”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, nên hiện thân của tình yêu Chúa, dám dấn thân ban phát ơn phần rỗi đời đời cho những ai tìm kiếm Nước Trời.
 4. “Mọi người đều được ăn bánh, và đều được no nê”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tìm kiếm nhu cầu lương thực phần hồn là bí tích Mình Thánh Chúa, biết quan tâm giúp nhau lãnh nhận các ơn sủng của Chúa.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN DUNG  06.08.2017

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang Thiên Chúa cho các môn đệ xem thấy, nhằm làm kiên vững đức tin của các ông, trước khi Ngài bước vào đường thương khó. Chính chúng ta hôm nay phải diễn tả sự vững tin vào hạnh phúc thật, bằng đời sống đạo. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã tỏ hiện vinh quang Chúa, để kiên vững đức tin của chúng con. Xin cho chúng con khi được làm con Chúa, cũng biết bày tỏ niềm hạnh phúc hân hoan, mà làm sáng danh Chúa, cho mọi người được tin và được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. “Chúa Giêsu đem các môn đệ đi theo mình, tới một ngọn núi cao”. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh: trung thành đi theo Chúa Giêsu, luôn tuân theo mọi Lời Chúa dạy, mà hướng dẫn Dân Chúa tiến lên Núi Thánh của Chúa.
 2. Thánh Phêrô nói: “Lạy Chúa, chúng con được ở đây thì thật là quí”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu: biết cảm nghiệm mình được hạnh phúc, được vinh dự, khi mình được nhìn ngắm Chúa, và khi mình được tham dự vào phụng vụ của Hội Thánh Chúa.
 3. Từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu: siêng năng đọc và lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu Lời Chúa, thực hành thánh Ý Chúa, và luôn sống xứng đáng là con cái Chúa.
 4. Chúa phán: “Đừng nói cho ai biết những điều ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: luôn vững tin vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa, dám cùng vác thập giá với Chúa để cùng vinh hiển với Chúa.

CHÚA NHẬT 13.08.2017 TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng quyền năng cao cả, vì quá yêu thương chúng ta, Ngài đã trở nên rất gần với chúng ta, dầu chúng ta không nhận thấy Ngài. Chúa sẽ ra tay nâng đỡ những ai tin tưởng kêu xin Ngài. Với đức tin chân thành, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, nhờ Lời Chúa và Thánh Thể Con Chúa trong Hội Thánh, mà Chúa ban cho chúng con được bình an. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con siêng năng đón nhận Lời Chúa và Mình Thánh Chúa, hầu cho chúng con an tâm vững bước tiến về nhà Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. “Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước”. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, các đức Giám mục và các Linh mục, được giữ vững đức tin, mạnh hồn khoẻ xác, mà dìu dắt con thuyền Hội Thánh đến nơi an bình.
 2. Phêrô thưa: “Nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa, nhờ những chứng tá đức tin của các Kitô-hữu, họ sớm có được lòng tin vào Chúa, và đến khẩn xin ơn thánh Chúa.
 3. Khi thấy gió thổi, Phêrô hoảng sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Xin Chúa cứu con với”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị khủng hoảng đức tin, được ơn bền tâm vững chí mà vượt qua mọi cơn sóng gió, và được ơn Chúa nâng đỡ mà lại vững tin.
 4. Những kẻ trong thuyền bái lạy Chúa và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trung thành thờ phượng Chúa, và kính mến Chúa trên hết mọi sự, dầu gặp phải nhiều gian nan thử thách.

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 15.08.2017

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã thưởng cho Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được Hồn Xác Lên Trời; Chúa cũng sẽ ban Nước Trời cho những ai được ơn Cứu rỗi. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay, chúng ta hãy hân hoan và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ Maria đặc ân lên trời cả hồn và xác. Xin cho chúng con biết noi theo gương Đức Mẹ: luôn tin tưởng vào tình thương Chúa, luôn khiêm tốn thực thi thánh ý Chúa; hầu ngày sau đặng hưởng phước thiên đàng cùng với Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Đức Maria vội vã lên đường đến miền núi, bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhất là cho giới trẻ ngày nay, dám hăng say lên đường đem Tin Mừng cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người.
 2. Bà Êlisabeth đáp: “Em thật có phước, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Em”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, noi theo gương đức tin của Mẹ Maria, mà kính mến Chúa, và thực hành thánh ý Chúa trên hết mọi sự.
 3. Đức Maria nói: “Chúa đã làm cho tôi những sự trọng đại, Danh Người là Thánh”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn nhận biết mình là con Chúa, được mời gọi nên thánh, để luôn nỗ lực sống xứng đáng là con Chúa, và xứng danh là người Kitô-hữu.
 4. Đức Maria nói: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn sùng kính Mẹ Maria, luôn khiêm tốn thờ phượng Chúa, và chăm chỉ thực hành Lời Chúa.

CHÚA NHẬT 20.08.2017 TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót, Người hằng ban mọi ơn lành cho tất cả những ai kêu xin Người với lòng tin tưởng và khiêm tốn. Vì được Thiên Chúa tạo dựng, nên loài người chỉ được hạnh phúc khi được ở trong Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa thương nhậm lời chúng con nguyện, mà tuôn đổ cho chúng con những ơn lành theo thánh ý Chúa, cho chúng con được ngày càng tiến gần tới Nước Thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa Giêsu trở về vùng Tia và Si đôn, thì có người kêu cầu Chúa rằng: “Lạy Ngài, xin dủ lòng thương tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm của Hội Thánh, luôn rộng tay ban phát các hồng ân Chúa cho mọi người đang cần nhờ đến ơn Chúa.
 2. Người phụ nữ van xin: “Xin Ngài thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ Công giáo, vững tin vào tình yêu Chúa, sốt sắng sống đạo Chúa, nêu gương sáng cho con cái, và đem ơn thánh Chúa về nhà cho chúng.
 3. Các môn đệ đến xin với Chúa rằng: “Xin Thầy cho bà ấy, để bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta mãi”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết quan tâm đến những nhu cầu ơn thánh hoá của anh chị em mình, và giúp nhau lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa.
 4. Chúa Giêsu nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật đó, bà sẽ được như bà đã xin”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng đọc kinh dự lễ, để gia tăng lòng mạnh tin vào Chúa, và được sống an lành trong tình yêu Chúa.

CHÚA NHẬT 27.08.2017 TUẦN  XXI  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của Phêrô, khi ông tuyên xưng rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Hội Thánh là cộng đoàn những người tin Chúa Kitô, Hội Thánh được cứu rỗi và có sứ mạng loan truyền ơn cứu rỗi ấy. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con được ơn cứu rỗi khi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con càng ngày càng mạnh tin Chúa hơn, càng làm nhiều việc lành thánh hơn, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Simon-Phêrô, con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh, được mạnh hồn khoẻ xác, để xây dựng và hướng dẫn Hội Thánh trên khắp hoàn cầu lên đến Nước Trời bình an.
 2. Các môn đệ thưa: “Người ta bảo Thầy là một trong các vị ngôn sứ của Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, trở nên những chứng nhân của đức tin Công Giáo, để mọi người tin nhận Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, và tin vào ơn cứu rỗi của Người.
 3. Thánh Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn theo đức tin của Hội Thánh, mà làm chứng cho đạo Chúa bằng lời nói, việc làm và bằng đời sống mình, hầu cho nhiều người cùng tin nơi Chúa.
 4. Chúa phán: “Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhìn nhận quyền tha tội của Hội Thánh, tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa để được tha thứ, và được kết hợp với Chúa là Đấng Thánh.