Café đenPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh 5g30 sáng 18.04.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây. 

Tin Mừng   Mc 16,9-15
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Đó là lời Chúa.

Bài liên quan

Back to top button