Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 1 Mùa Chay B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật 1 Mùa Chay – TV24

Đức Kitô chịu ma quỉ cám dỗ, để dậy ta cách vượt thắng cám dỗ. Khi bị cám dỗ, Ngươì đã viện dẫn các Lời chép trong Kinh Thánh mà đánh đuổi Satan; “Nó phải bỏ đi. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.” Đức Kitô cũng nói: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” “Lời do miệng Thiên chúa phán ra” chính là Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa. Lời của Đức Kitô được ghi lại trong các Phúc âm. Đây là sự mạc khải cuối cùng và gồm tất cả những điều Thiên Chúa muốn nói với nhân loại. Lời Chúa là đường dân ta đi, là sự thật cho ta vươn tới và là sự sống cho ta trông mong. Chúng ta cùng cầu nguyện.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

GRADUALE

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button