Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 16 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 16A Mùa Thường Niên 2023 – TV 85

Thiên Chúa toàn năng, Ngài làm chủ vạn vật, làm chủ thời gian nên Ngài đối xử với con người bằng lòng nhân hậu và khoan dung. Ngài không triệt hạ những người tội lỗi nhưng kiên nhẫn chờ đợi và ban cho họ “ơn ăn năn sám hối”. Chúa dậy chúng ta là con cái của Ngài phải trở nên công minh và có lòng nhân ái. Là con người yếu hèn nên thánh Phaolô khuyên chúng ta bám víu vào Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ phù hộ và “cầu thay nguyện giúp cho chúng ta”.

Qua dụ ngôn cỏ lùng ta hiểu được “Giáo Hội tự bản chất là thánh thiện nhưng lại gồm những con người tội lỗi”. Có những vị thánh nhưng cũng có một số tội nhân. Có những tội nhân đã trở nên thánh. Vì thế, chúng ta cần khoan dung và tha thứ cho các tội nhân, trong đó có chính chúng ta. Còn các thánh là những gương sáng khơi dậy sự khát khao thánh thiện trong tâm hồn chúng ta. Cùng hát Thánh Vịnh xin lòng nhân hậu Chúa thương xót chúng ta.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button