Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 17 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 17A mùa Thường Niên 2023 – TV 118
Nước Trời là kho tàng, là viên ngọc quý mà Chúa ban thưởng cho những người khôn ngoan biết đánh đổi tất cả những gì mình có , ngay cả mạng sống để chiếm hữu. Như vua Salomon, chúng ta hãy biết cầu xin cho mình “tâm hồn khôn ngoan”,  biết yêu mến Thiên Chúa và thi hành Thánh ý của Ngài. Chúng ta được mời gọi nên thánh, “nên giống hình ảnh Con Người” là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã đến để cứu độ, ban sự lành và làm cho chúng ta nên công chính. Vì thế , những kẻ yêu mến Thiên Chúa cũng sẽ “yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao”. với tâm tình đó chúng ta cùng hát Thánh Vịnh.

ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

ALLELUIA

Download File PDF | File MP3

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button