Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật 2 Mùa Chay B. TV115

Thánh Vịnh cầu nguyện hôm nay là bài ca tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã thương ban cho ta Đức Tin.
Đức Tin dẫn ta “đi trong miền đất của nhân sinh”, tức là miền đất của sự sống đời đời.
Đức Tin giúp ta hiểu được giá trị thật của những đau khổ ở đời này. Tột cùng chính là sự chết, nhưng Đức Tin cũng hé mở cho ta thấy “trước mặt Thiên Chúa thật là quí hóa cái chết của những bậc thánh nhân ” những người chết trong ân sủng Chúa.
Đức Tin cho ta cảm nghiệm được tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội: bí tích bẻ gẫy xiềng xích tội lỗi, cất nhắc ta từ thân phận tôi tớ lên hàng con cái Thiên Chúa. Vì thế xin dâng lên Ngài muôn lời tôn vinh.
Đức Tin cho ta nối kết với anh chị em trong cộng đoàn dân Chúa, bảo ban nhau “giữ trọn lời khấn xin” trong ngày rửa tội, tức là ngày lãnh nhận Đức Tin. Mỗi cộng đoàn dân Chúa xem như một Giêrusalem nhỏ của Nước Chúa ở trần gian này.
Chúng ta cùng dâng lời ca nguyện.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

GRADUALE

Download File MP3 | File PDF

Bài liên quan

Back to top button