Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 25 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 25A Mùa Thường Niên 2023 – TV 144

Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta thấy dung mạo của Thiên Chúa như ông chủ vườn nho bao dung và nhân hậu. Còn chúng ta là những người làm công cho Ngài, mỗi người một hoàn cảnh và sức lực khác nhau. Nhưng Chúa hảo tâm với hết mọi người và Ngài trả công cho chúng ta không vì công trạng hay vì chúng ta xứng đáng nhưng vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Thật là tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa vượt cao hơn tư tưởng và đường lối của con người. Chúng ta được mời gọi trở nên con cái Chúa và chia sẻ sự sống vĩnh cửu với Ngài. Xin cho chúng ta biết dùng mọi khả năng Chúa ban để phục vụ vườn nho của Ngài là Giáo Hội. Xin cho con cái một Nhà của Chúa biết yêu thương và bao dung với nhau vì tất cả chúng ta đã được yêu thương một cách nhưng không. Chúng ta cùng hát Thánh Vịnh để chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài thật vĩ đại thay.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button