Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 26 Thường Niên C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

qn26c_loi-dan_2016

ĐÁP CA
Download File PDFFile MP3

qn26c_tv145_slgd-1 qn26c_tv145_slgd-2Nghe bài Đáp Ca

ALLELUIA
Download File PDFFile MP3

qn26c_alleluiaNghe bài Alleluia

Bài liên quan

Back to top button