Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 31 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 31A Mùa Thường Niên 2023

Khiêm nhường phục vụ là bài học Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ với các môn đệ của Ngài trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu luôn làm gương cho chúng ta bằng việc thực hiện những điều Ngài nói. Thật vậy, Chúa đã đến thế gian “ không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Chỉ khi phục vụ vì tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân người ta mới có thể hạ mình xuống để cho cái tôi nhỏ lại, để danh Chúa được tôn vinh và để cho bác ái, yêu thương hiệp nhất được lan rộng. Phục vụ như thế “tâm hồn chúng ta sẽ được bình an trong Chúa  như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu”, nhỏ bé, khiêm cung và tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Đó cũng chính là tâm tình của bài Thánh vịnh hôm nay mà chúng ta hãy cùng cầu nguyện.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button