Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 4 Mùa Chay B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật 4 B Mùa Chay, TV136

Thánh Vịnh 136 là một ai ca dân Chúa xưa đã hát bên bờ sông Babylon: Hát suốt 70 năm nô dịch, hát trong nước mắt và với tâm hồn tan nát khiêm cung. Tiếng hát của họ đã thấu đến Chúa và Ngài đã phải ra tay giải phóng họ khỏi kiếp lưu đầy. Babylon ngày xưa gợi lên hình ảnh về một Babylon toàn cầu ngày nay, nơi mà con cái Chúa đang phải sống trong gian truân, thử thách, đầy cạm bẫy. Thế gian dụ dỗ và luôn thúc giục ta ca hát hòa nhập với những niềm vui trần tục và sống như thể nhà mình thuộc về trần gian này. Không! Lạy Chúa, Đức Kitô là Con Một Chúa đã chỉ cho chúng con biết Giêrusalem Trên Trời mới là quê hương thật của chúng con.

Với ân sủng Chúa và lòng tin vững vàng, chúng con hướng về Nhà Chúa, Giêrusalem Trên Trời và như dân Chúa xưa, chúng con thề nguyền: “Lưỡi chúng con sẽ dính vào cuống họng”, nếu chúng con không nhớ đến Chúa “và đặt Chúa trên tất cả  mọi niềm vui thỏa”.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

GRADUALE

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button