Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 4B Mùa Thường Niên 2024 – TV 94

Thánh vịnh hôm nay kêu mời chúng ta “ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người”. Tiếng Người chính là Lời Chúa. Lời Chúa được ghi lại trong các sách Phúc Âm. Đây là sự mặc khải cuối cùng và trọn hảo gồm tất cả những gì Thiên Chúa muốn nói với nhân loại. Thánh vịnh hôm nay nhắn nhủ ta dù sống trong bậc nào, bậc gia đình hay bậc độc thân thì cũng phải sống theo Lời Chúa. Sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa. Thánh Vịnh cũng cảnh cáo ta đừng cứng lòng và để cho những thực tại xấu ở thế gian làm lung lay niềm tin tương tự như dân Do Thái xưa ở Mêriba và Masa chỉ vì khát nước mà đã kêu trách Chúa. Lạy Chúa, Chúa có Lời ban sự sống.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Bài liên quan

Back to top button