Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 4 Phục Sinh | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B – TV 117

Thánh Gioan nói với ta rằng: Các con hãy coi, tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào? Khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa và sự thật là thế! Bởi công trình cứu chuộc của Chúa Kitô mọi người được tham dự vào như thành phần của một gia đình duy nhất mà Thiên Chúa là Cha. Một đoàn chiên duy nhất mà Chúa Kitô là mục tử. Gia đình này và đoàn chiên này chính là Hội Thánh mà Chúa Kitô là viên đá góc tường và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác.

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm vì đức từ bi của Người muôn thủa. Hãy đặt tất cả lòng tin, cậy, mến vào Chúa Kitô Phục Sinh, viên đá góc tường và vị mục tử tốt lành của chúng ta. Từng giây, từng phút phục vụ thánh khắp nơi trên toàn cầu hãy vang lên lời chúc tụng: Phúc đức cho Đấng nhân danh Chúa mà đến hoan hô chúc tụng Ngài.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button