Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật Chúa Kitô Vua | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời Dẫn Chúa Nhật 34 Mùa Thường Niên A
Chúa Kitô Vua vũ trụ.

Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo Hội tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ. Vị Vua này hoàn toàn khác với các vua trên trần gian, Ngài đối xử với con dân của Ngài như vị Mục Tử nhân lành, yêu thương, ân cần chăm sóc và hy sinh mạng sống cho đoàn chiên của mình. Ngài là vị Vua duy nhất chấp nhận cái chết trên thập giá để con người được sống. Nhờ Ngài mà toàn thể nhân loại thoát khỏi ách tội lỗi và cái chết để trở nên những phần tử trong gia đình Thiên Chúa. Trong ngày sau hết, vị Vua vũ trụ sẽ xuất hiện như một vị thẩm phán công minh. Ngài sẽ xét xử người lành cũng như kẻ dữ bằng những việc họ “đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất” vì đó là làm cho chính Ngài. Chúa đã đồng hoá mình với những người bé mọn và mời gọi chúng ta sống bác ái yêu thương. Thực thi những điều Chúa dậy là chúng ta làm cho vương quốc tình yêu của Thiên Chúa rộng mở và đó chính là thẻ căn cước để bước vào nước Trời sống hạnh phúc no thoả bên Chúa và định cư cho đến muôn đời.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button