10 cách hay nhất để khuyến khích người khác TỰ TIN (2) | Sống Đẹp

10 cách hay nhất để khuyến khích người khác TỰ TIN

(2)

6. Hãy cởi mở

 

Thường thì chúng ta quên đi giá trị của việc chia sẻ những khuyết điểm của chúng ta. Chúng ta không muốn bị tổn thương , vì vậy mà chúng ta giữ trong lòng. Khi làm như thế, chúng ta tước đi kinh nghiệm, kiến thức và cả lòng nhân ái của chúng ta dành cho những người khác. Khi bạn chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình với người khác, đặc biệt là những thất bại, thì bạn sẽ cảm thông, càng gần gũi và càng thân thiết những người khác.

7. Thách thức họ

Tử “thách thức” mang một vài hàm ý tiêu cực. Nghĩa mà  chúng ta sử dụng ở đây là “việc kiểm tra khả năng hoặc sự tháo vát của một người nào đó trong công việc đòi hỏi sự nỗ lực nhưng cũng đầy lý thú.” Tất cả chúng ta đôi lúc cần nên được thách thức . Thực hiện điều này với một người khác là cả một nghệ thuật. Thực hiện quá đà sẽ dẫn đến kết quả ngược lại với sự mong đợi. Thực hiện quá đà sẽ sinh ra tính kiêu ngạo, kẻ cả. Nên nhắc nhở mọi người tự tin vào ưu điểm của họ. “Tôi đố bạn vượt qua được những dư luận không quan trọng này và tiếp tục xúc tiến thực hiện nhiệm vụ thật sự sắp tới, hãy hoàn thành, hãy tận tâm làm nó,v.v…”

8. Đặt ra những câu hỏi hay

Một nhà trị liệu giỏi hay một huấn luyện viên giỏi chẳng bao giờ bảo những khách hàng của mình phải làm gì. Họ đưa ra những câu hỏi hay để khách hàng tự hiểu bản thân mình nhiều hơn, để làm rõ vấn đề hơn và từ đó có sự lựa chọn tốt hơn. Bạn có thể thực hiện tương tự như thế. Bằng cách hỏi những câu hỏi tế nhị, bạn sẽ khiến họ phải suy nghĩ và đưa ra các giải pháp. Họ sẽ cảm kích việc làm đó của bạn.

9. Chấp nhận họ

Bạn sẽ tìm thấy những gì đang tìm kiếm. Nếu bạn tìm kiếm điều tốt đẹp nhất ở một người nào đó thì bạn sẽ tìm thấy điều đó. Nếu bạn tiềm kiếm những khuyết điểm của họ thì bạn cũng sẽ tìm thấy chúng. Lôi cuốn mọi người làm những việc tốt và chỉ dẫn cho họ. Khi chúng ta thừa nhận người khác làm tốt công việc của họ thì họ có khuynh hướng sẽ làm những việc đó tốt hơn. Hãy viết bức thư ngắn. Gửi thiệp. Gọi điện thoại cho họ. Tán dương họ khi có mặt những người khác.

10. Dành thời gian cho họ

Chúng ta yêu thích những gì mà chúng ta dành thời gian thực hiện. Bằng cách dành khoảng thời gian quý báu nhất của bạn cho người khác, và thể hiện cho họ thấy rằng bạn thật sự đánh giá cao họ và thể hiện tình thân của bạn đối với họ.

Dành thời gian cho những mối quan hệ của bạn, đấy là những gì tạo nên cuộc sống.

(Theo Top ten ways to support someone in being their best.by Michael Angier)