Café To GoQuán ven đường

RIP – Ông Phêrô Nguyễn Văn Khoái

RIP

TIN BUỒN

an_crown04-2aCanhdongtruyengiao.net trân trọng báo tin:

befather

Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHOÁI

Thân phụ Cha Phêrô Nguyễn Văn Bé

Sinh năm: 1925

Từ trần: 7g sáng, Thứ Tư, ngày 14.09.2016 tại tư gia

Hưởng thọ 91 tuổi

Tẩn liệm: 7g sáng, Thứ Năm, ngày 15.09.2016

Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Bến Siêu

 Vào lúc 9g30, Thứ Sáu, ngày 16.09.2016

Cầu cho linh hồn Ông Phêrô

Canhdongtruyengiao.net

Bài liên quan

Back to top button