RIP – Ông Phêrô Nguyễn Văn Khoái

RIP

TIN BUỒN

an_crown04-2aCanhdongtruyengiao.net trân trọng báo tin:

befather

Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHOÁI

Thân phụ Cha Phêrô Nguyễn Văn Bé

Sinh năm: 1925

Từ trần: 7g sáng, Thứ Tư, ngày 14.09.2016 tại tư gia

Hưởng thọ 91 tuổi

Tẩn liệm: 7g sáng, Thứ Năm, ngày 15.09.2016

Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Bến Siêu

 Vào lúc 9g30, Thứ Sáu, ngày 16.09.2016

Cầu cho linh hồn Ông Phêrô

Canhdongtruyengiao.net