Café đenQuán ven đường

Bánh mì Chúa Nhật 18 Thường Niên C

Tâm Lê – Tâm Thành

Bánh Mì Chúa Nhật được biên tập nhằm minh họa bài Phúc Âm Chúa Nhật theo mùa Phụng Vụ. Chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn nào quan tâm đến loại hình truyền thông nầy 2 loại File: PowerPoint và Video dành cho 2 loại màn hình 4×3 và 16×9. Chọn đúng định dạng phù hợp với màn hình các bạn đang có thì hình ảnh sẽ rõ ràng vì chúng tôi xử lý hình ảnh với độ phân giải cao. Không có phần nhạc nền để các bạn có thể tùy nghi sử dụng trong nhà thờ, giờ suy niệm Lời Chúa hay giảng dạy giáo lý…

16-Cn18Tn-4x3

Bài liên quan

Back to top button