Café đenQuán ven đường

Bánh Mì Chúa Nhật 34 Thường Niên C

Tâm Lê – Tâm Thành

Đây là “Bánh Mì Chúa Nhật” cuối cùng của mùa Phụng Vụ năm C. Cám ơn bà con cô bác đã theo dõi mục nầy suốt 1 năm qua.

Bài liên quan

Back to top button