Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 04.09.2020

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 5,33-39
Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, khách dự tiệc mới ăn chay.

“Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s’accordera pas avec le vieux.” (Lc 5, 33-39)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Một hôm, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giê-su rằng: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay”. Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: “Rượu cũ ngon hơn”. Đó là lời Chúa. 

Bài liên quan

Back to top button