Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 07.12.2023 | Thánh Ambrôsiô, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh

Ambrôsiô (tiếng Anh: Ambrose, tên đầy đủ trong tiếng LatinhAurelius Ambrosius) (k. 340 – 4 tháng 4, 397) – được Giáo hội tôn vinh là Thánh Ambrôsiô, là Tổng giám mục thành Milano từ năm 374 tới năm 397. Ông là một trong những nhân vật tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở thế kỷ thứ IV, những bài thuyết giảng của ông đã góp phần khiến Augustinô cải sang Kitô giáo. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc tranh luận chống lại phái theo thuyết Ariô. Ambrôsiô là một trong bốn người đầu tiên được tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh.

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc:  Is 26, 1-6
Một dân tộc trọn niềm trung nghĩa bước vào.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che. Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa: chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm, vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ, triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Tin MừngMt 7,21.24-27
Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi… Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. Đó là lời Chúa.

Ce n’est pas en me disant: “Seigneur, Seigneur!” qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. (Mt 7,21.24-27)

Bài liên quan

Back to top button