Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 08.09.2023 | Sinh nhật Đức Mẹ Maria

Lễ sinh nhật của Đức Maria là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Mẹ Maria, đây là một trong mười hai ngày đại lễ kính của Chính thống giáo Đông Phương trong năm phụng vụ. Nó được tổ chức vào ngày 8 trong lịch phụng vụ (đối với những nhà thờ theo truyền thống lịch Julian ngày 08 tháng 9 rơi vào ngày 21 của dương lịch hiện đại).

Theo truyền thống thiêng liêng của Giáo hội Chính Thống, Đức Maria được sinh ra khi cha mẹ là thánh Joachim và Anna đều đã già cả. Đây được coi là lời đáp lại của Thiên Chúa đối với lời cầu nguyện của họ.Không có một bằng chứng nào cụ thể để giải thích lý do vì sao người ta lại chọn ngày mừng lễ là ngày 8 tháng 9.

Câu chuyện về việc sinh hạ Đức Maria đã được ghi chép trong Tin Mừng ngoại thư của Thánh Giacôbê. Vào thế kỷ thứ VI, Thánh Rômanô (của Giáo hội Hy Lạp) đã sáng tác một thánh thi phác họa lại trích đoạn của sách Tin Mừng. Truyền thống cho rằng, lễ này có thể đã phát xuất ở Syria hoặc Palestin vào đầu thế kỷ VI, khi mà sau Công đồng Êphêsô sự tôn kính Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) được tăng cường mạnh mẽ đặc biệt là ở Syria.

Vào đầu thế kỷ VIII, Thánh Anrê đảo Crêta đã giảng nhiều bài giảng về lễ này. Giáo hội Rôma chấp nhận lễ này vào thế kỷ VII. Lễ này được tìm thấy trong các sách Bí tích Gêlasiô (thế kỷ VII) và Grêgôriô (thế kỳ VIII đến IX). Giáo hoàng Sergiô I đã ra lệnh đọc một kinh cầu và rước kiệu cho lễ này. Vì câu chuyện về sinh nhật của Đức Maria xuất hiện trong các sách Tin Mừng Ngoại Thư nên Giáo hội Tây Phương chậm chấp nhận lễ này. Nó không được đề cập trong các lịch có chữa Lễ Maria Hồn Xác Lên Trời như Lịch Gốt-Gallican, Lịch Luxeuil, Lịch Tôlêđô của thế kỷ X và Lịch Môzaráp[1].

Một truyền thống cho rằng giáo hội Angers ở Pháp đã yêu cầu Thánh Mauriliô thiết lập lễ này ở Angers do một biến cố xảy ra vào năm 430. Vào đêm 8 tháng 9, một người đàn ông đã nghe thấy các thiên thần hát trên trời và khi hỏi lý do thì ông được các thiên thần cho biết họ vui mừng vì Đức Maria đã sinh ra vào đêm đó) nhưng truyền thống này không có những bằng chứng lịch sử.

Trong Giáo hội Hy Lạp, apodosis (ngày bế mạc của thời gian mừng đại lễ) kết thúc vào ngày 12 tháng 9 vì lễ này và lễ trong suy tôn Thánh Giá là ngày 13 và 14 tháng 9. Những người Cốp ở Ai Cập và người Abyssinia cử hành Lễ sinh nhật Đức Maria vào ngày 1 tháng 5 và tiếp tục lễ này dưới tên là “Hậu thế của Giacóp” trong vòng 33 ngày; họ cũng kỷ niệm nó vào đầu mỗi tháng[2]. (Từ Wikipedia)

Mời xem hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây

Bài đọc:  Mk 5,1-4a
Đây đến thời một sản phụ sẽ sinh con.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha.
Đức Chúa phán thế này: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các chi tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời một sản phụ sẽ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính Người sẽ đem lại hoà bình.” Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 Tại đây

Tin Mừng   Mt 1,1-16.18-23
Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh ông I-xa-ác; ông I-xa-ác sinh ông Gia-cóp; ông Gia-cóp sinh ông Giu-đa và các anh em ông này; ông Giu-đa ăn ở với bà Ta-ma sinh ông Pe-rét và ông De-rác; ông Pe-rét sinh ông Khét-xơ-ron; ông Khét-xơ-ron sinh  ông A-ram; ông A-ram sinh ông Am-mi-na-đáp; ông Am-mi-na-đáp sinh ông Nác-son; ông Nác-son sinh ông Xam-mon; ông Xam-mon lấy bà Ra-kháp sinh ông Bô-át; ông Bô-át lấy bà Rút sinh ông Ô-vết; ông Ô-vết sinh ông Gi-sai; ông Gi-sai sinh vua Đa-vít. Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh vua Sa-lô-môn; vua Sa-lô-môn sinh vua Rơ-khóp-am; vua Rơ-khóp-am sinh vua A-vi-gia; vua A-vi-gia sinh vua A-xa; vua A-xa sinh vua Giơ-ho-sa-phát; vua Giơ-ho-sa-phát sinh vua Gio-ram; vua Gio-ram sinh vua Út-di-gia; vua Út-di-gia sinh vua Gio-tham; vua Gio-tham sinh vua A-khát; vua A-khát sinh vua Khi-dơ-ki-gia; vua Khi-giơ-ki-gia sinh vua Mơ-na-se; vua Mơ-na-se sinh vua A-mon; vua A-mon sinh vua Giô-si-gia; vua Giô-si-gia sinh vua Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon. Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, vua Giơ-khon-gia sinh ông San-ti-ên; ông San-ti-ên sinh ông Dơ-rúp-ba-ven; ông Dơ-rúp-ba-ven sinh ông A-vi-hút; ông A-vi-hút sinh ông Ên-gia-kim; ông Ên-gia-kim sinh ông Át-dua; ông Át-dua sinh ông Xa-đốc; ông Xa-đốc sinh ông Gia-khin; ông Gia-khin sinh ông E-li-hút; ông E-li-hút sinh ông Ên-a-da; ông Ên-a-da sinh ông Mát-tan; ông Mát-tan sinh ông Gia-cóp; ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô… Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Đó là lời Chúa.

Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. (Mt 1,18-23)

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button