Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 12.08.2023 | Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu

THÁNH JOANNA PHANXICA CHANTAL (1572-1641)

Thánh Joanna Phanxica Frémiot de Chantal sinh ngày 23.01.1572 tại Dijon. Mồ côi mẹ lúc chưa đầy hai tuổi. Chính vì thế, cuộc sống sau này của ngài biểu lộ đầy ý chí, nghị lực do ảnh hưởng của cha ngài.

Năm 20 tuổi, Joanna sánh duyên cùng bá tước Chantal và sinh được 4 người con. Cuộc sống gia đình thật hạnh phúc cho tới ngày Chúa gửi Thánh giá đến cho ngài và các con: Bá tước Chantal bị tử nạn trong một chuyến đi săn (1600).

Tuy đau khổ, nhưng ngài vẫn đầy quả cảm, quyết ở vậy nuôi con và ôm ấp lý tưởng chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Hơn nữa, nhờ sự hướng dẫn của Ðức Giám Mục địa phận Genève, ngài tiến rất mau trong đường nhân đức. Năm 1610, ngài từ giã gia đình để dâng mình vào dòng Thăm Viếng. Chính thánh nữ đã đóng góp rất nhiều trong việc củng cố đời sống tu viện, tổ chức các nhà tập, các chi nhánh mới tại nhiều nơi.

Thánh nữ qua đời ngày 13.12.1641 tại Moulins, được an táng tại Annecy trong nguyện đường của nhà dòng. 

Ðức Giáo Hoàng Clêmentê XIII đã phong thánh cho ngài năm 1767.
(Trích từ http://vntaiwan.catholic.org.tw/thanh/12thanh12.htm)

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây

Bài đọc:  Đnl 6,4-13
Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật
Khi ấy, ông Môsê nói với dân rằng: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em, và lên cửa thành của anh em. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đưa anh em vào đất Người đã thề với cha ông anh em, là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho anh em; khi anh em được những thành lớn và đẹp mà anh em đã không xây, những nhà đầy mọi thứ của cải mà anh em đã không để vào đó, những bể nước đào sẵn mà anh em đã không đào, những vườn nho và vườn ô-liu mà anh em đã không trồng; khi anh em được ăn uống no nê, thì phải ý tứ đừng quên Đức Chúa, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là Đấng anh em phải kính sợ; chính Người là Đấng anh em phải phụng thờ; anh em sẽ nhân danh Người mà thề. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 Tại đây

Tin Mừng: Mt 17,14-20
Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? ” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia! ” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Đó là lời Chúa.

Amen, je vous le dis: Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne: “Transporte-toi d’ici jusque là-bas”, et elle se transportera ; rien ne vous sera impossible.» (Mt 17,14-20)

Bài liên quan

Back to top button