Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 13.07.2022 | Thánh Henricô

Thánh Henricô

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Martha)

MInh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc:  Is 10, 5-7. 13-16
Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt sao?

Trích sách Tiên tri Isaia.
Ðức Chúa phán thế này: Khốn thay Át-sua, ngọn roi Ta dùng trong cơn thịnh nộ, trận lôi đình của Ta là cây gậy trong tay nó. Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân, Ta truyền cho nó đến với một dân chọc giận Ta, để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt, để giày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường. Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, và lòng chẳng nghĩ như vậy. Vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật nhiều dân tộc. Vì nó đã nói: “Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động, và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh. Ta đã xoá bỏ ranh giới các dân tộc và chiếm đoạt những kho tàng của chúng. Như một đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư. Tay ta đã chộp lấy của cải chư dân như chộp một tổ chim; như người ta lượm trứng rơi, ta đây đã lượm cả mặt đất mà chẳng ai vẫy cánh, há mỏ, kêu chim chíp.” Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt, hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao? Như thể ngọn roi kéo được kẻ giơ nó lên, cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy! Bởi thế, Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi; từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó, một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy. Ðó là lời Chúa. 

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây 

Tin Mừng: Mt 11, 25-27
Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Ðó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/7BRPtcPpdGEFMeIgnhWrAR/81792f43612fd287d885e6e8bffcdccb/FR-Evangile-Illustre-2018-07-18_web.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. (Mt 11, 25-27)

Bài liên quan

Back to top button