Café To GoQuán ven đường

Thánh Lễ Trực Tuyến: Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn – Thứ Bảy, 5g30 sáng, 08.08.2020

Thánh Lễ trực tuyến: THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
do linh mục Phanxicô Xaviê chủ sự,
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy ngày 08-08-2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Bài liên quan

Back to top button