Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 30.10.2020

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

 Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 14,1-6
Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?

«Si l’un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l’en retirer, même le jour du sabbat?» (Lc 14, 1-6)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?” Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?” Và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời Chúa. 

Bài liên quan

Back to top button