Quán ven đườngTrà Đá Đường

Bonne et Heureuse Année | Mừng Xuân Tân Sửu | Nhạc Pháp

MỪNG XUÂN TẲN SỬU

Ngẫu hứng khi nghe bài nhạc trên,
anh James Lap đã chuyển ngữ, chuyển ý bài hát qua bài thơ lục bát

Chúc Mừng Năm Mới Tân Xuân,
Rồi năm cũ – mới cuối cùng vào ra.
Năm hai tuần lễ ấy mà,
Thu Đông Xuân Hạ để ta ăn mừng.

Chúc Mừng Năm Mới Tân Xuân,
Vứt đi lịch cũ để mừng tân niên.
Chọn ngay lập tức nhanh lên,
Chuỗi dây ngày tháng tiến liền đến chân.

Chúc Mừng Năm Mới Tân Xuân,
Đến giờ quyết định cho phần năm sau.
Mỗi người cùng góp ý vào,
Mọi điều có thể đổi trau đôi lần.

Chúc Mừng Năm Mới Tân Xuân,
Nhất là hãy nhớ thi ân giúp người.
Sẻ chia khẩn cấp ai ơi,
Vài điều hạnh phúc với người cận lân.

Chúc Mừng Năm Mới Tân Xuân,
Gặp khi gió táp bão bùng chuyển xoay.
Rồi mây cũng phải bốc bay,
Mặt trời sẽ chiếu sáng ngời lên hơn.

Chúc Mừng Năm Mới Tân Xuân,
Và điều tốt nhất ta cần suy ra.
Điều gì chiếm hữu lòng ta,
Chỉ còn giấc mộng là quà tuổi thơ.

James Lap chuyển ý

Phiên bản lời Pháp
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021

Les Enfantastiques (latin remix)

Paroles et musique: Jean Nô – Christine Khandjian

Bonne et heureuse année
Un nouveau millésime enfin est né
Cinquante deux semaines qui font envie
Quatre saisons pour aimer la vie

Bonne et heureuse année
Jetons les feuilles d’agenda fanées
Cueillons dés maintenant comme pour offrir
Notre bouquet de jours à venir

Bonne et heureuse année
L’heure des résolutions vient de sonner
Et si chacun y met un peu du sien
Tout peut changer avec trois fois rien

Bonne et heureuse année
Et surtout n’oublions pas de donner
Gentiment, c’est urgent, en partageant
Notre bonheur avec tous les gens

Bonne et heureuse année
En cas d’orage laissons le vent tourner
Le temps que les nuages s’évaporent
Le soleil brillera encore plus fort

Bonne et heureuse année
Et le meilleur qu’on puisse imaginer
Pour que se réalisent en triomphant
Tout simplement nos rêves d’enfant

Paroles et musique: Jean Nô – Christine Khandjian

Ảnh Tamle

Bài liên quan

Back to top button