Bé cái lầm (What A Mistake!)

Michael Nguyen

af8521578783bd1ba0fc152644f760fe… Cách đây không lâu, tôi được bài sai (Assignment) đi thăm một trẻ khuyết tật (IDD = Intellectual Developmental Disability) tên Virginia Smith. Trong hồ sơ ghi rõ “Sex: Female. Age: 15. Race: Black”. Đến nhà, một anh chàng Mỹ trắng bảnh trai đang ngồi đọc sách trước thềm nhà. Tôi đến chào, tự giới thiệu và hỏi gặp người tên VS. Hắn không nói, không rằng, mắt vẫn đăm chiêu vào quyển sách, cóc thèm quan tâm đến tôi, hắn lấy ngón tay chỉ ngược vào nhà.

316_educaciaonTôi bực lắm, vì trong công việc chẳng  mấy khi gặp trường hợp như vậy. Một thằng nhóc “vắt mũi chưa sạch” mà… dám xem mình không được ½ con mắt!

Tôi vào nhà gặp em bé khuyết tật, nói chuyện qua phone với người Care Coordinator (CC: Là nhân viên xã hội đóng vai trò trung gian giữa trẻ khuyết tật với những chương trình phúc lợi tiểu bang) về những vấn đề em cần làm để tiếp tục quyền lợi.

Khi xong việc, tôi bước ra, anh chàng lúc nãy vẫn ngồi đó, nhưng cuốn sách đã xếp lại. Cuốn sách có cái tựa đề to tổ bố “College Algebra” và có chữ viết bằng marker “Phillips”

Ra về bụng vẫn tức anh ách với cái anh chàng thông thái kia, xem mình không đuợc kilo nào! Ta đây là… sứ giả của một State Program chứ bộ!!! ((=:

Ba hôm sau, một bài sai nữa. Tôi duyệt qua các nơi phải đến. Tôi nhận thấy một địa chỉ quen quen… Thì ra cái nhà hôm trước, với 3 bé IDD nữa. Trong đó có một bé tên T. Phillips với vài chi tiết “Sex: Male;  Age: 19, Race: White).

Close up portrait of boy with down syndrome in white shirt outdoors.

Thì ra cái anh thông thái kia cũng là IDD. Và căn nhà đó là nơi tập trung chăm sóc các trẻ IDD. Một sự hối tiếc nổi lên trong lòng tôi, dù nó chưa biến thành một hành động đáng tiếc nào!

Vì đã có phone của người CC, tôi gọi cho bà và làm việc bằng phone về 3 em này. Tôi hỏi về Phillips, bà nói một cách nghiêm chỉnh “Bé này vừa câm vừa điếc!”

Tôi lặng người trong nhiều phút! Tôi đã phán đoán quá bậy về một đứa bé khuyết tật! Hình như có một giọt nước bật khỏi khoé mắt tôi…

Trong cuộc sống mà chúng ta xem là bình thường, có bao điều “Không bình thường” mà chúng ta phải qua mới cảm được. Chúa sinh ra họ như vậy đó. Họ là vậy đó. Đòi hỏi họ phải lịch thiệp, mồm mép như chúng ta,  là một điều… IDD !  

sindrome-down-1

Michael Nguyen


  • Chương trình có tên là IDD, nhưng trên thực tế, nó bao gồm cả những em PDD (Physical Developmental Disability)
  • Ảnh chỉ có tính cách minh họa cho bài viết.