Ccs Gioan XXIII kính viếng Cha Phêrô Hà Văn Quận

Vào sáng ngày 02.11.2019, anh em Ccs Gioan XXIII  Sài Gòn –  Long An và Mỹ Tho đã đến giáo xứ An Đức để viếng, cầu nguyện và chia buồn với cộng đoàn giáo dân giáo xứ An Đức .

Trước đó anh em cũng đã đến Trung tâm Mục vụ Giáo phận để thăm hỏi Cha Phaolô Trần Kỳ Minh, người anh đồng môn và cũng là người bạn cùng lớp với cha Phê rô Quận.

PHÂN ƯU

Lm. Vũ Đức Yên (Birmingham): Xin Chia buồn với GP My tho và gia đình tang quyến. Hiệp ý cầu nguyện và dâng Thánh lễ  cầu cho linh hồn Phêrô vào an nghỉ trong nước Chúa. RIP.

Jos. Trần Hồng Lạc (Connecticut): Ôi bạn tôi đã an nghỉ trong Chúa. Xin Chúa xót thương Linh hồn Phêrô.

Nguyễn Hoanh: Hãy yên nghỉ trong Chúa , cha ơi !!!!

Lm. Phạm Kim Quý (Pensylvania): Thành thật chia buồn với gia đình cha Quận. Một thầy giám thị được chủng sinh yêu thương nhất. Sáng mai em sẽ dâng lễ cầu nguyện cho anh Năm.

Nguyễn Thành Liên: Nguyện xin Chúa đón linh hồn người Anh chúng con về bên Chúa.

Đỗ Tiến Hưng: R.I.P Vĩnh biệt Anh Năm!

Lm. Lưu Mai Khiên (Ohio): Xin Chúa Cho linh hồn Linh Mục Phêrô về thiên đàng sau nhiều năm phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Lê Quan Sứ (San Jose): Xin cầu cho linh hồn Cha Phê rô người bạn thân thương.

Cao Ngọc Thông (Texas): Thật buồn khi nghe tin bạn về với Chúa. Lớp 64 mất đi  một bạn nữa ! (Thông Bà Rịa).

Nguyễn Trọng Tài (Seatle): Xin hiệp thông cùng quý anh em CCS Gioan 23 dâng lời cầu cho linh hồn Lm Phêrô, người bạn đồng môn và cũng là người anh. Xin cho anh được an nghỉ trong Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Đinh Thanh Ngọc : Mỗi người một phương, 51 năm không được môt lần gặp gỡ. Gặp lại bạn xưa, nay đã về với Chúa !

Thông Nguyễn (Melbourne): Trong thánh lễ ngày mai (sáng thứ Ba) mình sẽ cùng với Cha chủ tế đặc biệt cầu nguyện cho cha Phêrô Hà Văn Quận người bạn cùng lớp.

RIP