Café To GoQuán ven đường

Ccs Gioan XXIII Sài Gòn – Mỹ Tho viếng anh GB Nguyễn Chí Minh tại Gx Hiệp Hòa, Long An

Zắc Dũng

00Vào lúc 11 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2016, nhóm anh em ccs. Gioan XXIII Sài Gòn và Mỹ Tho tổ chức viếng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho người bạn đồng môn là Gioan Baotixita Nguyễn Chí Minh (ccs. Lớp 66- 67) vừa được Chúa gọi về. Thánh lễ do Cha Ignatiô Vũ Viết Hồng (ccs. Lớp 70) chủ sự.

Sau thánh lễ, Cha sở giáo xứ Hiệp Hòa Tôma Bùi Công Dân đã mời tất cả em về nhà xứ dùng buổi cơm trưa thân mật và ấm áp nghĩa tình…

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button