Café To GoQuán ven đường

Chúc Mừng Giáng Sinh | Cựu P. Minh Vĩnh Long

Kính chúc Quý Cha, Quý Anh Em
Cựu Philipphê Minh Vĩnh Long
cùng toàn thể Gia Quyến
MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH, THÁNH ĐỨC

NĂM MỚI 2023 TRÀN ĐẦY HỒNG PHÚC.

Tm. Cựu P. Minh tại Sài Gòn
Nicolas Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button