Café To GoQuán ven đường

RIP | Cha Antôn Nguyễn Văn Trọng (GP. Mỹ Tho)

RIP

an_crown04-2a

TIN BUỒN

CHA ANTÔN NGUYỄN VĂN TRỌNG

Sinh năm 1944
Thụ phong Linh mục năm 1973
Chúa gọi về lúc 11 giờ ngày 09 tháng 10 năm 2019.

Nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện:
17 giờ 30 ngày 09 tháng 10 năm 2019.

– 05 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2019:
Thánh lễ cầu nguyện cử hành tại Nhà Hưu dưỡng các Linh mục
(Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho).
Sau lễ, di quan đến nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho theo di chúc của ngài.

– 09 giờ 30: Thánh lễ An Táng do Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận,
chủ sự tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

– An táng tại Đất Thánh Giáo xứ An Đức.

Bài liên quan

Back to top button