Café To GoQuán ven đường

Đám cưới con gái anh Vũ Cư Tuyến (Cựu P. Minh 71)

Gởi các bạn vài hình ảnh đám cưới con gái đầu lòng của anh Vũ Cư Tuyến (cựu P. Minh 71) hôm 30-7-2016 tại Minnesota. Quán Ven Đường xin chúc mừng hai họ. Chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc.

image2Hải Triều và Ngọc Bích

image3image41Tuyến và Lan trước bàn thờ gia tiên

image4

Đưa con gái vào nhà thờ

image9image5Cha Thúy chủ tế hôn phối, Cha Việt đồng tế. Cha mẹ hai bên và phù dâu, phù rễ

image2Ký giấy kết hôn trên bàn thờ

image3Bà con, anh chị em hai họ

image1 image7Dance với con gái

image5image6Cha Việt, Cha Thúy , Cha Minh , Sơn (Houston, Texas) và Tuyến

image8Sau đó… đi câu cá

Bài liên quan

Back to top button