Café To GoQuán ven đường

Dân “tu xong” thăm người anh em “tu xuất”

NguoiAnGiang

Mời các bạn Gia Đình Á Thánh Quí  (Cần Thơ) nhận diện những người anh em trong bức hình.

p1040241

p1040240 NguoiAnGiang

Bài liên quan

Back to top button