Khi dòng sông nổi sóng | Hương Thơm Ngày Mới | 14.09.2020

Trà Đá Đường

Câu chuyện

Chuyến ghe trên dòng sông nổi sóng

Dòng sông Cửu Long thường hiền hòa, mặt nước bình yên và tàu ghe đi rất an toàn.

Tuy nhiên, “Sông có khúc, người có lúc”. Có lúc nào đó, nếu bạn đi trên dòng sông vào lúc bão táp phong ba đến, bạn thấy dòng sông nổi cơn giận dữ cũng rất đáng sợ.

Tôi có lần đi xuôi theo dòng sông trên một chiếc ghe cá to. Chiếc ghe đó bình thường thì quá lớn đối với dòng sông, nhưng trong những lúc trời nổi phong ba, nhất là ở các ngã ba, ngã tư của những dòng sông, những đợt sóng to cũng cực kỳ nguy hiểm. ghe lật chìm như chơi.

Tôi còn nhớ một  kỷ niệm rất thiêng liêng. Trời đang bình yên bỗng nhiên gió bão tới.

Ghe lúc đó đến sông Vàm Nao, gió to và sóng lớn, ghe nghiêng qua nghiêng lại suýt lật luôn, nhớ người xưa có câu dặn dò Thuyền xuôi Châu Đốc, thả xuống Vàm Nao, Thẳng tới Ba Sao, coi chừng con nước đấy.

 

(Ảnh internet Sông Vàm Nao nhìn từ phà Thuận Giang, hướng về phía cù lao Tây và sông Tiền)

Lúc đó ông chủ ghe chạy lại cây cột phía trước phòng cuối chiếc ghe dùng để ở, tháo cây Thánh Giá xuống, ông hôn chân Thánh Giá, làm dấu Thánh Giá… lâm râm đọc kinh gì đó hổng biết. Một đợt sóng làm ghe nghiêng mạnh, ông té nằm xuống sàn ghe, mà tay vẫn cầm Thánh Giá giơ lên… Một lúc sau, gió nhẹ lại, ghe lướt trên dòng sông thật đẹp và bình an. Ông treo lại cây Thánh Giá chỗ cũ, lại làm Dấu Thánh Giá râm râm đọc kinh gì đó hổng biết… rồi lại Hôn Chân Thánh Giá…

Khi qua rồi cơn lâm nguy, người bạn ngoại đạo cười chọc ông.

 – Lúc đó mà còn nhớ kinh đọc hả, chắc là khấn vái lung tung gì đó chứ còn nhớ kinh kệ gì đâu.

Ông vui vẻ trả lời :

– Không đâu, ông không biết đấy thôi. Tôi đọc kinh nghiêm túc đó. Không thiếu một chữ luôn.

– Trời Phật ơi ! Giỏi vậy !

Ông nghiêm mặt thành thật nói:

– Lúc đó tôi sợ chết. Tôi đọc kinh Ăn Năn Tội trong Đạo của tôi.

– Thiệt hả ! Bái phục anh thiệt đó ! Tôi ngoại đạo, mà anh đọc cho tôi nghe được không ?

Ông cười, đọc một mạch:

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

_______________

Hương thơm…

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga.3,13-17).

Sống muôn đời là khát vọng muôn thuở. Sống hôm nay là ước ao được bình an.

Ai không muốn sống ? Sự sống là ân huệ cao quý nhất mà Chúa ban cho con người.

Hủy hoại sự sống là xúc phạm đến Tình Yêu Thiên Chúa ban tặng cho con người. Tình Yêu Thiên Chúa bền vững và trung thành nên Sự Sống con người không bao giờ bị hủy diệt mà nó được tiếp tục bền vững nhờ Đức Ki-tô, Đấng Cứu Thế. Đó là sự sống đời đời. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi, Tôi cho chúng được sống đời đời và chúng sẽ không bao giờ hư mất ” (Ga 10, 27).

Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 14.09.2020

____________________

NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết
(14.9.2020 – Thứ Hai Tuần 24 TN, Lễ suy tôn Thánh giá)

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3, 13-17).