Café To GoQuán ven đường

Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật và Cha Dom. Bùi Văn Đằng tại Nhà thờ Cầu Kho

Lễ Giỗ lần 26 Cha Antôn Ngô Văn Thuật
Giám Đốc Tiểu Chủng Viện P. Minh Vĩnh Long
Sáng ngày 07.12.2023, nhóm anh em cựu P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn đã tổ chức lễ Giỗ Cha Antôn tại nhà thờ Cầu Kho, quận 1, TPHCM. Thánh lễ do Cha Phêrô Lê Văn Chính chủ tế. Cha Giuse Nguyễn Tiến Khoa, Cha sở họ Bảo Thạnh, Bến Tre, GP Vĩnh Long (cũng là học trò Cha Antôn) cùng đồng tế.
Thánh lễ cũng hiệp ý cầu nguyện tưởng niệm Giỗ đầu tiên của Cha Đaminh Đằng.
___

LƯU NIỆM SAU LỄ

Liêm, em Minh tè

Lời Bưng Trường

Mic Đạt Cù Lao Dài

Minh sắt

Sơn cô ba

Hồng Cái Nhum

Hùng Thủ Đức

Phần Bãi Xan

Bông. Ex Luro Sài Gòn

Thiện Mặc Bắc, lớp 69 P. Minh.

Dũng thiên lôi

Trượng Hiêu Nhơn

Lời và Trượng

Trực

Minh Tân

Út Luôn

Cha Giuse Nguyễn Tiến Khoa

Bài liên quan

Back to top button