Café To GoQuán ven đường

Lễ Giỗ Cha Cố Phêrô Hoàng Yến

18.03.2024 tại họ đạo Mỹ Chánh, Vĩnh Long

Xem lại tiểu sử Cha Hoàng Yến Nhớ Cha Phêrô Hoàng Yến

Lễ Giỗ Cha Phêrô Hoàng Yến năm nay tổ chức tại họ đâo Mỹ Chánh, Vĩnh Long. Mỹ Chánh là quê hương bên nội của Cha Phêrô. Quê hương bà nội của Cha Phêrô ở Cái Mơn.

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY LỄ GIỖ

* Sáng trước 6 giờ sáng thứ Hai, ngày 18.03.2024, Anh chị em tập trung khuôn viên tu viện DCCT 38 Kỳ Đồng. quận 3, Sài Gòn. 6g Gởi xe máy dưới hầm nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, xong qua khuôn viên tu viện DCCT kế bên có xe bus 45 chổ chờ khởi hành.

* 6 giờ 15’: Xe khởi hành. Đến Mỹ Chánh 9 giờ 30’.

* 10 giờ: Thánh lễ giỗ của Cha Phêrô Hoàng Yến

* 11 giờ: Tiệc giỗ.

* 13 giờ 30: Giờ xe về.

Trên đường về Sài Gòn. Xe ghé kính viếng Trung Tâm Hành Hương Thánh Philipphê Phan Văn Minh (Đình Khao) Vĩnh Long và Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima (Cái Cam) Vĩnh Long.

Hình ảnh trích từ http://trungtammucvudcct.com/dai-phuc-tai-ho-dao-my-chanh-giao-phan-vinh-long-thanh-le-khai-mac-tuan-dai-phuc/

 

Bài liên quan

Back to top button