Café To GoQuán ven đường

Lễ Giỗ mãn tang Cha Augustin Sơn Đoài tại Gx Hợp An, hạt Xóm Mới

Mic Đạt

Sáng nay, 6 tháng 6 năm 2019, giáo xứ Hợp An, hạt Xóm Mới, Sài Gòn, tổ chức lễ Giỗ mãn tang cho 2 Cha, trong đó có Cha Augustinô Nguyễn Sơn Đoài thuộc GP. Vĩnh Long. Đoàn đồng tế hơn 30 linh mục do Đức Cha Giuse Yến, nguyên Giám Mục GP. Phát Diệm chủ sự. Khoảng hơn 1.000 giáo dân hiệp thông cầu nguyện cho 2 Cha. Phía Vĩnh Long có 2 gia đình Mic Đạt và Ngô Ngọc Thắng tham dự.

Xem lại Viếng xác Cha Augustinô Sơn Đoài tại Họ Đạo Cổ Chiên

Ảnh tư liệu Canhdongtruyengiao.net
Thiệp Mời Lễ Giỗ 3 năm
Thiệp Mời Lễ Giỗ 3 năm

Mộ Cha Augustin Sơn Đoài tại Cổ Chiên. Ảnh do Cha Phêrô Nguyễn Công Tấn cung cấp.

Mộ Cha Augustin Sơn Đoài tại Cổ Chiên. Ảnh do Cha Phêrô Nguyễn Công Tấn cung cấp.

Cha Sơn Đoài và anh em P. Minh Vĩnh Long

Cha Sơn Đoài và anh em P. Minh Vĩnh Long

 

 

Bài liên quan

Back to top button