Thánh Lễ trực tuyến – Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh | Ngày 09.05.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH
do linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc chủ sự.
Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 09.05.2020
tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.