Café To GoQuán ven đường

Lễ Giỗ mãn tang Cha Phêrô Hà Văn Quận

Zắc Dũng

Nhận lời mời của cha Stêphanô Ngô Văn Tú, cha sở họ đạo An Đức, Hạt Mỹ Tho, vào lúc 10 giờ ngày 31.10.2022, anh em Cựu chủng sinh Gioan 23 nhóm Mỹ Tho đã đến họ đạo tham dự thánh lễ Giỗ mãn tang cha Phêrô Hà Văn Quận, nguyên là cựu chủng sinh Gioan 23 lớp 64, XBVL 71 và là cha sở họ đạo An Đức.

Cha Phêrô Hà Văn Quận chịu chức linh mục năm 1988, cha sở họ đạo An Đức từ năm 2005 đến năm 2019. Chúa đã gọi cha Phêrô vào lúc 8 giờ 30 ngày 31.10.2019 sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Thánh lễ Giỗ mãn tang được cử hành rất trang nghiêm. Cha Phaolô Tổng Đại diện giáo phận Mỹ Tho là người bạn cùng mái trường Tiểu Chủng viện Gioan 23 và ĐCV Xuân Bích Vĩnh Long đã chủ sự  dâng thánh lễ đồng tế với quý cha trong giáo phận, rất đông bà con giáo dân họ đạo và anh em Cựu chủng sinh Gioan 23 là những người đồng môn với cha Phêrô hiệp dâng thánh lễ sốt sắng.

Sau thánh lễ anh em cựu chủng sinh dùng cơm thân mật với cha sở và bà con giáo dân tại hội trường sinh hoạt của họ đạo.

Nhà thờ An Đức, Giáo hạt Mỹ Tho.


Cha Ngô Văn Tú, cha sở họ đạo An Đức – Cha Khuất Đăng Tôn, Hạt trưởng hạt Cái Bè, cha sở họ đạo Cai Lậy – Cha Hà Văn Xung, Hạt trưởng hạt Mỹ Tho, cha sở họ đạo Chánh Tòa.

Cha Marcel Trần Văn Tốt (nghỉ hưu)

Cha Phêrô Nguyễn Phước Tường (nghỉ hưu).

Cha Phêrô Đặng Văn Đâu, cha sở họ Đạo Tân Đông, Hạt Long An.

Anh em cựu chủng sinh Gioan 23.

Cha Giacôbê Hà Văn Xung đại diện cho gia đình đáp từ cảm ơn.

Zắc Dũng

Bài liên quan

Back to top button