Café To GoQuán ven đường

Lễ Tạ Ơn mừng Ngọc Khánh Cha Phêrô Vũ Văn Tự Chương

Mic Đạt

Ngày 29.12.2016, lễ Tạ Ơn mừng Ngọc Khánh Linh Mục Cha Phêrô Vũ Văn Tự Chương đã được cử hành tại Nhà Hưu Phát Diệm. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến (nguyên Giám Mục Phát Diệm) chủ sự. Cha Phêrô Tự Chương (nguyên giáo sư ĐCV Vĩnh Long) sinh năm 1928, thụ phong Linh Mục tại Rôma năm 1956. Đức Cha Giuse Nguyễn Năng (Phát Diệm), ĐC Giuse Võ Đức Minh (Nha Trang) đã gởi điện thư chúc mừng.

1-nha-huu-pd 2-truoc-phong-cha-chuong 2b-phong-108-cua-ngai 3-o-co-cua-cha 4-nguyen-duong-nha-huu 5-phong-tiec-nha-huu 6-cha-ra-nhap-dong-te 7-ruoc-doan 11-cha-jb-luyen-gd-nha-huu

Bài liên quan

Back to top button