Café To GoQuán ven đường

Thánh Lễ trực tuyến: Nhà Thờ Đức Bà – Thứ Ba | 11.08.2020, Thánh Clara

Thánh Lễ trực tuyến: THỨ BA TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN
do linh mục Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự,
cử hành lúc 5g30 sáng ngày 11-08-2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Bài liên quan

Back to top button