Café To GoQuán ven đường

An Long chuẩn bị Giáng Sinh | Buổi sáng 19.12.2016

NguoiAnGiang

Sáng ngày 19.12.2016 tại giáo xứ An Long, gởi các bạn vài hình ảnh của các đoàn thể chuẩn bị lễ Giáng Sinh…

01

02
Nhà thờ An Long

03

05
Khu đô thị
04
Khu đô thị và xóm nhà lá

06 08 08a 09 09a1115 12 12a 12b 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Bài liên quan

Back to top button