Nghi thức tẩn liệm và thánh lễ cầu hồn cho Cha Martinô Lễ

Zắc Dũng

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

Vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2020, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho, Cha Phaolô Trần Chí Thanh, cha sở giáo xứ Cái Mây đã cử hành nghi thức Tẩn liệm, sau đó Cha TĐD. Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự  thánh lễ đồng tế với quý Cha thuộc các giáo xứ lân cận Thành phố Mỹ Tho để cầu nguyện cho người anh em Linh mục vừa qua đời.

Rất đông bà con giáo dân thuộc các giáo xứ Hòa Đồng, Gò Công và giáo xứ Long Định 1, là những nơi Cha Martinô đã từng quản nhiệm, khi hay tin Cha được Chúa gọi về, cũng đến tham dự và cầu nguyện cho cha Martinô.

Zắc Dũng